Pilgrimscentrum Liberiet – välkommen till en plats för andlig fördjupning

Pilgrimscentrum Liberiet är en rastplats och mötesplats vid Lunds domkyrka. Här erbjuds möten och samtal, meditation, bön och andlig fördjupning.

Tillsammans med Domkyrkoforum och Domkyrkomuseet är Pilgrimscentrum Liberiet en del av sammanhanget runt Domkyrkan och vi har i uppgift att välkomna alla som kommer till oss. 

Domkyrkan och Pilgrimscentrum Liberiet utgör hjärtat i det system av Pilgrimsleder som genomkorsar stiftet. Pilgrimscentrum är ett härbärge och en mötesplats, en informationsbyrå och en utbildningsplats. Här anordnas många vandringar, både sådana som är öppna för alla och sådana som vänder sig till olika besökande grupper.  

Verksamheten på Liberiet leds av Lunds domkyrkoförsamling på uppdrag av Lunds stift och föreningen Killan i samverkan med ideella medarbetare, församlingar, grupper och nätverk. 

Vår bön är att huset ska få vara till glädje och välsignelse för många!

I samband med Pilgrimscentrum Liberiets återinvigning och husvälsignelse bar vi in fyra symboler i huset. 

Tanken var att de skulle representera vad vi vill att Liberiet ska vara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pilgrimsstav, som för tanken till vandringen med Kristus. Gud är med i våra liv. Gud möter oss på vägen. Gud går vår vår sida. Gud är vårt stöd och vår ledning. Pilgrimscentrum är rent konkret ett härbärge och en mötesplats för pilgrimer. Ett gästfrihetens hus för trötta vandrare. Men vi hoppas också att huset ska präglas av en andra som hjälper oss alla att upptäcka Guds närvaro i våra liv, som en livgivande och befriande kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett brinnande ljus, som tecken för Andens kraft och bönen. Allt som sker i detta hus syftar till andlig fördjupning, till ökad öppenhet för Guds nåd och vilja. Pilgrimscentrum är en plats för bön, meditation, andlig dans, bibelreflektion, undervisning, andlig vägledning. Tillsammans med Killans bönegemenskap är det vår strävan att försöka bygga en samlingsplats för många som drivs av samma längtan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sten från en helig plats. De heliga platserna berättar om hur Gud finns med och griper in i livet. Stenen är också en symbol för den kristna gemenskapen, de levande stenarna, som tillsammans finner sin gemenskap i Kristus. I huset samlar vi stenar från olika platser som vi lägger ner i vår stengömma, vårt lapidarium. Tanken är enkel: Varje sten är en berättelse, en vandring, ett minne. Vi är alla en del av den stora berättelsen. Vi är alla levande stenar i Kristi kyrka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ikon. Ikonen på minner om att det himmelska är mycket nära och att den kristna tron genom Ord och sakrament låter oss ana Guds närvaro i våra liv. Inkarnation, förkroppsligande, människoblivande – det är centrum i den kristna tron. Gud blir människa och stiger in i den skapade verkligheten, in i tid och rum.  Gud uppenbarar sig för oss så. Gud är inte långt borta. Gud är nära. I Ord och sakrament blir Gud ett med våra liv.