Pilgrimsplaster – Mariavägen

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

 

Pilgrimsplats Trelleborg-Fru Alstad

E-post: trelleborgs.forsamling@svenskakyrkan.se

Gustaf Centervall – präst

Telefon: 0410-59705

E-post: gustaf.centervall@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Börringe

E-post: svedala.pastorat@svenskakyrkan.se

Louise Wetterlund – präst

Telefon: 040 – 40 65 90

E-post: louise.wetterlund@svenskakyrkan.se