Pilgrimsplats Liberiet i Lund

Strax söder om Lunds domkyrka ligger Pilgrimsplats Liberiet. Under 2015 och 2016 genomgår Pilgrimsplats Liberiet en efterlängtad renovering. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler.

Pilgrimsbönerna är som tidigare Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i rummet Donatus i Domkyrkoforum.

Domkyrkoforum_ny

Har du frågor
Kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64,  pilgrim@lundsdomkyrka.se

pilgrimskorset

 

blomman_för_dagen