Pilgrimscentrum Lund – Pilgrimsplats Liberiet

Strax söder om Lunds domkyrka ligger Pilgrimscentrum Lund – Pilgrimsplats Liberiet. 

Är du en pilgrim som besöker domkyrkan vill vi välkomna och ta emot dig på det bästa sätt vi kan.

Här är pilgrimsverksamhetens gemensamma samlingsplats och härifrån försöker vi samordna och bygga nätverk mellan pilgrimer, grupper och församlingar.

Vårt arbete omfattar hela stiftet och vi erbjuder stöd, inspiration och fördjupning åt alla som vill komma vidare i pilgrimslivet.

Lite av de tankar vi har för vårt arbete hittar du här.

För närvarande genomgår Pilgrimsplats Liberiet en efterlängtad renovering, men vi hoppas att snart åter vara på plats i vårt fantastiska medeltida hus. Verksamheten pågår tills dess i nya lokaler.

På denna sida samlar vi information om vad som är på gång vid Pilgrimscentrum.

Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15.
Efter pilgrimsbönen har vi bibelsamtal i pilgrimsrummet på Domkyrkoforum.

Vi erbjuder också andra former av fördjupning på PC Lund: Pilgrimskatekumenatet, Medvandrarskapet är två sådana former. För närvarande anordnas dessa fördjupningar i samarbete med Sankt Peters klosters församling.

Vi har för närvarande samtal om psaltaren på onsdagskvällar klockan 17.00 i Pilgrimsrummet på domkyrkoforum. Det pågår fram till den 30 februari. Vi är klara så att den som vill kan delta i Killans vesper kl 18.00 i kryptan. Under fastan erbjuder vi fastesamtal i samarbete med Klosterkyrkan – och de äger rum i klosterkyrkan. Mer information om det kommer.

Stiftspilgrimsdagen anordnas i år för andra gången i Höör. I år är den utökad med en dag då vi erbjuder en pilgrimskurs på stiftsgården Åkersberg.

Domkyrkoforum_ny

Har du frågor
Kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64,  pilgrim@lundsdomkyrka.se

blomman_för_dagen