Pilgrimsplats Liberiet i Lund

Strax söder om Lunds domkyrka ligger Pilgrimsplats Liberiet. För närvarande genomgår Pilgrimsplats Liberiet en efterlängtad renovering. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler.

Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i pilgrimsrummet på Domkyrkoforum.

Domkyrkoforum_ny

Har du frågor
Kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64,  pilgrim@lundsdomkyrka.se

blomman_för_dagen