Pilgrimsplatser – Eginoleden

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

 

Pilgrimsplats Ronneby

E-post: ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se

Kristina Johansson – diakon

0457 – 45 52 81

kristina.h.johansson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsplats Sölvesborg 

E-post: solvesborg.pastorat@svenskakyrkan.se

Bea Haraldsson – diakon

Telefon: +4645459407

beathe.v.haraldsson@svenskakyrkan.se

Pilgrimsplats Karlshamn

Heléne Teglund

Diakon

Kungsgatan 58, 374 36 Karlshamn

E-post: helene.teglund@svenskakyrkan.se
Tel: 0454-30 22 06 (30 22 00 vx)

www.svenskakyrkan.se/karlshamn
www.facebook.com/karlshamnforsamling

E-post: karlshamn.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Karlskrona

E-post: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se