Pilgrimsplatser – Eginoleden

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

 

Pilgrimsplats Sölvesborg 

E-post: solvesborg.pastorat@svenskakyrkan.se

Ingela Ossiansson – diakon

Telefon: 0456-554 48

E-post: ingela.ossiansson@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Karlshamn

E-post: karlshamn.pastorat@svenskakyrkan.se

Sven-Erik Arpåker – Diakon

Telefon: 0454-30 22 06

E-post: sven-erik.arpaker@svenskakyrkan.se

Patrik Stenholm – Assistent

Telefon: 0454-30 22 36

E-post: patrik.stenholm@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Karlskrona

E-post: karlskrona-aspo.pastorat@svenskakyrkan.se

Helene Sturefelt – präst

E-post: helene.sturefelt@svenskakyrkan.se

Telefon: 0703-808385