Pilgrimsplatser – Sankt Olofsleden

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

 

Pilgrimsplats Sankt Knut Lund 

E-post: lund.ostrastads.forsamling@svenskakyrkan.se

Lis Carlander – präst

E-post: lis.carlander@svenskakyrkan.se

Telefon: 046 71 87 81

 

Pilgrimsplats Dalby

E-post: dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Per Lidbeck – präst

Tel: 046 20 86 03

Epost: per.lidbeck@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Vollsjö

E-post: vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Björn Jernström – präst

E-post: bjorn.jernstrom@svenskakyrkan.se

0416-30024

SMS 0706 488670

 

Pilgrimsplats Sankt Olof Österlen

E-post: simrishamn.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon: 0414 412480

Lars Bjerstam – Pilgrimsledare

E-post: bjerstam@bahnhof.se

 

Killans bönegård

Hemsida: www.killan.nu

E-post: killan@telia.com

Telefon: 0414 230 55, 0733 127871

Anna Alebo, kaplan