Birgittavägen

Birgittavägen Söder – Barmhärtighetens väg

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge börjar i väster vid Sankt Johannes kyrka i Malmö. Härifrån går pilgrimsvägen genom staden, via Sankt Petri kyrka, Sankt Pauli kyrka och Kirsebergs kyrka. Att vandra i staden som pilgrim är en mäktig upplevelse – att gå i tystnad och bön, mitt i strömmen av människor. Under vandringen mot Lund lämnar du stadens och motorvägens brus för mindre vägar över Kolböra mosse och Tirups örtagård innan du når Sydskandinaviens mäktigaste järnåldersskatt, Uppåkra. Vid Lunds stadsgräns får du stanna upp vid Sankt Lars begravningsplats, som påminner om de människor som levde som patienter på Sankt Lars hospital, innan vägen går vidare in mot Lunds domkyrka, helgad åt Sankt Laurentius.

Längd: 30 km
Tidsåtgång: 5 till 8 timmar


Karta Malmö-Lund

Vägbeskrivning Lund-Malmö

Vägbeskrivning Malmö-Lund

Birgittavägen Norr – Mot Vadstena och Nidaros

Från Lund till Skånes Fagerhult

Birgittavägen är en del av den långa väg som binder samman Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Via Barmhärtighetens väg från Malmö, Mariavägen från Trelleborg och Sankt Olofsleden från Österlen går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka som är navet på leden. Från Lund fortsätter vägen norrut mot Skånes Fagerhult där Pilgrimsleder Småland-Öland tar vid.

Som pärlorna på ett radband ligger kyrkorna längs Birgittavägen. Varje kyrka har en berättelse att berätta. Rummet bjuder in till vila för kropp och själ och påminner om det inre rum som finns i varje människa och som vetter mot evigheten. Den yttre vandringen till en helig plats är pilgrimens redskap för den viktigaste vandringen, vandringen inåt.

Längd: 150 km
Tidsåtgång: ca 40 timmar

 


Karta Lund-Järavallen

Vägbeskrivning Lund-Järavallen

Vägbeskrivning Järavallen-Lund

Karta Hofterup-Ven-Landskrona

Karta Landskrona-Kågeröd

Karta Kågeröd-Klippan

Karta Klippan-Örkelljunga

Karta Örkelljunga-Skånes Fagerhult