Domkyrkan – pilgrimsvägens hjärta

Lunds domkyrka är navet på Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.

I niohundra år har den legat där som en mäktig påminnelse om Guds närvaro mitt i världen, ett svar på människans längtan och sökande.

Domkyrkan sätter in oss i trons vidare sammanhang, vi utmanas att se både på tid och rum i ett större perspektiv. Här finns minnet av Nordens kristnande levande men också framtiden och vägen vidare in i den. Här finns minnen av krig och konflikt – och av fred och försoning.

Här finns världen närvarande – hela den kristna gemenskap som överskrider alla gränser. Utmaningen och gåvan att vara ett enat Gudsfolk över hela jorden blir tydlig! Det är en helig plats därför att den rymmer ett hopp om samhörighet mellan troende och om en helare värld. Här bildades Lutherska världsförbundet efter kriget och här har den Lutherska kyrkofamiljen tagit ett avgörande steg mot gemenskap med den Romersk katolska kyrkan.

Likt varje kyrka överallt i världen påminner oss Lunds domkyrka om att vi hör samman i Kristus – att kyrkan är större än vad vi kan se och förstå – vi är alla kallade att se bortom vårt eget till detta ”större än” och bli förvandlade i mötet med det.

Domkyrkan synliggör det hemlighetsfulla, mysteriet. Dess väldiga valv och pelare, dess tunga stenväggar, kryptans dunkel, det mörka guldet i absidens kristusmosaik, altarskåpets och korstolarnas träsniderier, alltsammans bär vittnesbörd om det som är fördolt – skatten som vi bär djupt inom oss! I varje andetag och varje hjärtslag tillhör våra liv Gud, som omsluter oss och bär oss i sin gränslösa nåd.

Mer om Lunds domkyrka

Pilgrimsvägens symbol – korset

Symbolen för pilgrimsvägen är ett kors inhugget i en nisch i det lilla kapellet i kryptans nordvästra hörn.

Korset är ett så kallat ringkors eller Jerusalemskors, förmodligen från 1100-talet, kanske äldre. Korset är mycket enkelt. Som om någon lagt två träbitar ovanpå varandra och sedan flätat samman dem med tre vidjor – de tre cirklarna kring korsets mitt.

Det påminner om det keltiska korset och visar kanske på det inflytande från de brittiska öarna som fanns här i tidig medeltid. Ringarna runt korset kan tolkas som en bild för det Gudomliga. Lidandet och döden som korset representerar ställs mot uppståndelsen och livet som segrar där. Det är som ett löfte för oss: I smärta och kamp kan livets seger komma! Kristus är uppstånden från de döda!

Alla pilgrimer som kommer vandrande till Lunds domkyrka får märket. Pilgrimsmärket finns även att köpa för 20 kr i Lunds domkyrka och på Pilgrimsplats Liberiet i Lund.