Program av barn och ungdomar

I programmet Walk for Future – ett år för klimatet har barn och ungdomar fått möjlighet att förmedla och formulera ett framtidsscenario utifrån FN:s klimatmål.
Ta del av inslagen på vår youtube-kanal som du hittar nedan eller här!