Silvåkra kyrka / Silvåkra Church

Mårtens mantel

På 1100-talet byggdes kyrkan intill Silvåkrasjön som nu är utdikad. Hit rodde man från söder. Idag ligger kyrkan istället vid ett militärt övningsfält.

Under läktaren inne i kyrkan står en träskulptur från 1400-talet. Den föreställer Martin av Tours. Martin, eller Mårten som han hette här i Skåne, skulle bli soldat. En dag när han var ute och red mötte han en fattig, halvnaken man. Då tog han sitt svärd, klöv sin mantel mitt itu och gav ena halvan till mannen. Den andra behöll han själv. På natten visade sig Kristus för Martin i en dröm. Kristus var insvept i en halv mantel och sa: Denna fick jag av Martin.

Martin övergav soldatlivet, lät döpa sig och blev till slut biskop av Tours. Han dog år 397, den 11 november – den dag vi fortfarande firar Mårten.

 

 

The mantle of Martin

The church was built in the 12th century next to Silvåkra lake, which has since then been drained. People used to row here from the south. Today the church lies next to an artillery range.

Under the gallery in the church stands a wooden sculpture from the 15th century. It represents Martin of Tours. Martin, or Mårten as he was called here in Skåne, was supposed to become a soldier. One day when he was out riding he met a poor, half naked man. He unsheathed his sword, cut his mantle in two and gave one half to the man. The other he kept for himself.

That night Christ appeared to Martin in a dream. Christ was wrapped in half a mantle and said: “Martin gave this to me”.

Martin left soldiering, was baptized and eventually became bishop of Tours. He died in 397, on 11 November – a date we still celebrate here in Skåne.