Skapelseberättelsen

I denna vandring får deltagarna uppleva skapelseberättelsen genom att känna, lukta, smaka och lyssna. Med undantag för inledningen har deltagarna bindlar för ögonen. Vandringen bygger på 1 Mos 1-2:3 som läses i delar på stationerna. varje station motsvarar en dag i texten. I denna version bygger läsningarna på 1917 års översättning i bibelkommitténs lätt moderniserade version. Givetvis kan lika gärna Bibel 2000 användas.

Vandringens form

Vandringen kan genomföras såväl utomhus som inomhus. Eftersom deltagarna har förbundna ögon bör den hållas inom ett relativt litet område. Deltagarna är indelade i mindre grupper, fyra-sex personer i varje.

Ledare

Antalet ledare beror på antalet smågrupper. Till varje grupp behövs två ledare. Deltagarna går i rad efter varandra och håller varandra på axlarna. En ledare går först, en går sist. Ledarna läser bibeltexten och utför det som är själva ”upplevelsen”. Det är möjligt att genomföra upplevelsevandringen i helgrupp. Alla deltagare sitter då stilla på en plats. Då behövs en ledare.
Eventuellt behövs ytterligare en ledare på station 4 och 7, där det förutsätts att någon kan sjunga och gärna spela.

Att tänka på

Att ledas med förbundna ögon är spännande samtidigt som det kan vara otäckt. Genom att blockera ett sinne, synen, förstärks övriga sinnesintryck och en historia kan bli levande genom att deltagarna får uppleva den genom hörsel, smak, lukt och känsel. Här behövs ofta många ledare. Det är viktigt att skapa trygghet så att deltagarna vågar lita på den som leder. Helst ska ledaren inte prata med deltagaren under vandringen, det är upplevelsen som ska vara i fokus. Det är bra om inte alla ledare används för att förflytta gruppen, några kan då ta extra ansvar vid stationerna och hjälpa till vid hinder på vägen. Är ni få ledare, samla i stället deltagarna i ett rum, där de kan sitta eller stå, och genomför alla moment i rummet.
Inför en vandring med ögonbindlar är det bra att ge tydlig information om vad som ska hända och betona att ingen kommer att bli utsatt för obehagligheter. deltagarna uppmanas att vara tysta och att leva sig in i det som händer. Det är viktigt att ledarna är väl insatta i hela vandringen och vet hur vägen ser ut. Deltagarna känner om ledaren är osäker.
Deltagarna är oftast ovana att klara sig utan att se och behöver mycket hjälp. Är ni många ledare kan varje deltagare få en ledare. Håll ordentligt i deltagaren, antingen under armen eller över axlarna. Ledaren har det fulla ansvaret för att deltagaren inte går in i något, snubblar eller stöter ihop med andra. En ensam ledare kan som mest leda två deltagare på detta sätt. En annan möjlighet är att två ledare leder en grupp på fyra eller sex personer. Deltagarna går på led och håller varandra i händerna, i armkrok eller på axlarna. Först och sist går en ledare. En deltagare får aldrig lämnas ensam. Om ledaren ska agera och då måste släppa taget om sin deltagare, görs dt i närheten av en annan deltagare, så att de kan få stöd av varandra, alternativt att deltagarna får sitta ner.
Använder ni er av bindelvandringar ofta är det klokt att göra en uppsättning ögonbindlar. Om deltagarna ska smaka på något behöver munnen vara fri. Samma sak gäller hörsel och lukt, när vi använder dessa sinnen får de inte vara blockerade.

Litteratur

Bibeln
Den svenska psalmboken: Lova Herren, svps 7
Cantarellen, Verbum, Franciskus solsång

Källa

Övningen är hämtad från boken Upplevelsevandringar av Maria Johnsson, Lena Petersson och Charlotta Rosman Nissen, Verbum 2020.
Förlagsinformation hittar du här.
Beställ via Arken.
Av samma författare finns Vandringar – upplevelser på vägen, Verbum 1998 och Nya vandringar – upplevelser på vägen Verbum 2003.