S:t Jacobs kyrka / St Jacob´s Church

Fru Ides dröm

Fru Ide hade allt. Hon föddes rik och gifte sig rikt med Herr Torkild på borgen Gladsaxehus.

Men 1300-talet präglades av missväxt och sjukdomar. När Herr Torkild dog bekräftade det vad Fru Ide redan visste – att livet är bräckligt. Snart tvingades hon även begrava båda sina döttrar. Hon var då omgift med Herr Johan men också han dog något år senare.

Nu var hon förmodligen den rikaste kvinnan i hela Skåne men ändå helt utblottad. Alla hon älskat var borta.

Fru Ide skriver sitt testamente. Hon vill att Gladsaxehus ska bli ett nunnekloster. Hennes vän drottning Margareta lovar att se till att Fru Ides vilja följs. Men när Fru Ide dör sviker drottningen sin vän och ändrar testamentet. Något kloster blev det aldrig i Fru Ides hus.

Vad blev det då av Fru Ides dröm?

Strax före sin död beställde hon ett altarskåp till Lunds domkyrka. Själv hann hon aldrig se det. Men alla som vandrar in i domkyrkan ser guldet som blänker högst uppe i högkoret. Det är Fru Ides gåva till oss. Skåpet som vill få oss att ana en annan värld bortom tid och rum.

Borgen Gladsaxehus låg strax öster om Gladsax kyrka.

 


Mistress Ide´s dream

Mistress Ide lacked for nothing. She was born rich and when she married Master Torkild of Gladsaxehus castle she married into even more wealth.

However, the 14th century was haunted by bad harvests and plagues. Master Torkild’s death confirmed what Mistress Ide already knew – that life is fragile. Soon thereafter she had to also bury her two daughters. By then she had married Master John, but he also passed away a couple of years later.

Now she was probably the richest  woman in Skåne, but still completely destitute. Everyone she had ever loved was gone.

Mistress Ide writes her will. She wants Gladsaxehus to be a nunnery. Her friend queen Margaret promised to see to it that her will was followed. But when Mistress Ide dies the queen betrays her friend and changes the will. Mistress Ide’s house was never turned into a convent.

So what became of Mistress Ide’s dream?

Shortly before her death she ordered an altar screen for the cathedral in Lund. She never got to see it. But every person who walks into the cathedral can see the gold that shines up at the chancel. This is Mistress Ide’s gift to us. A screen that will make us perceive another world beyond time and space.

Gladsaxehus castle was located just east of Gladsax Church.