S:t Nicolai kyrka i Simrishamn / St Nicolai Church i Simrishamn

Sillfiskarnas kapell

Simrishamn är en plats där jord, hav och himmel möts. Vid Tommarpsåns mynning har människor i generationer levt på och av havet. När den kristna tron nådde fiskeläget här i öster byggdes en liten kyrka där den nuvarande kyrkans kor ligger.Större än så var inte kapellet.

När fiskeläget blev stad behövdes en större kyrka. Premonstratensbröderna vandrade hit från klostret Tumathorp och reste de nya murarna som nu stått här i 800 år.

I de tjocka väggarna bor minnet av varje människa som vandrat in hit. Bönerna från de första kristna om beskydd på havet och om rik fiskefångst blandas med de nya bönerna som människor ber härinne varje dag. Och gränsen mellan då och nu, vi och dem, himmel och jord suddas ut.

 


Chapel of the herring fishermen

Simrishamn is a place where land, sea and sky come together. At the mouth of the Tommarp river people have lived on and by the sea for generations. When Christianity reached the fishing village here in the east a small church was built where the present church’s chancel is today. The chapel was not larger than that.

When the fishing village turned into a town, a bigger church was needed. The Premonstratensian brothers wandered here from Tumathorp monastery and built the new walls, which have been standing here for 800 years.

Inside the thick walls lives the memory of every person who has walked in here. The prayers from the first Christians for protection on the seas and for abundant catches of fish are blended with the new prayers that people pray in here every day. The border between then and now, us and them, heaven and earth is erased.