S:ta Anna kyrka / St Anna´s Church

En mormors omsorg

När en människa blir förälskad i en annan eller nära vänskap uppstår, vill hon gärna veta mer om den andre. Hon blir nyfiken på de människor som varit viktiga i den andres liv. Och en mormor är ofta viktig.

Om Jesu mormor och morfar berättas det ingenting i Bibeln, men enligt traditionen hette de Anna och Joakim. Anna var särskilt populär som helgon på 1300- och 1400-talen och här i bygden helgades Lyby och Hammarlunda kyrkor åt henne.

Under medeltiden vände man sig allt oftare i bön till Jesu mor Maria eftersom man inte ville störa Jesus med småsaker. Men efterhand som Maria blev alltmer upphöjd ville man inte heller störa henne i onödan. Vem skulle man då gå till? Vem ville lyssna? Jo, en mormor.

När Martin Luther reformerade kyrkan på 1500-talet var det för att ge människan mod och frihet att återigen våga vända sig direkt till Jesus.

S:ta Anna kyrka i Lyby påminner oss om att ingen fråga eller bön är för liten att komma med till Jesus. Och att den store Guden alltid finns där med sin omsorg för oss – som en mormor.

 


A grandmother´s care and attention

When a person falls in love with someone or a close friendship is established, she wants to know more about the other. She becomes curious to learn more about the people who have been important in the other person’s life. And a grandmother is often important.

Nothing is written in the Bible about Jesus’ grandmother or grandfather, but according to tradition they were called Anne and Joachim. Anne in particular was a popular saint in the 14th and 15th centuries. In this area Lyby and Hammarlunda churches were consecrated to her.

During the Middle Ages people began to direct their prayers more often to Mary, the Mother of Jesus, because they did not want to bother Jesus with trifles. By and by Mary became more elevated, and people did not want to unnecesserarily disturb her either. Who should one then turn to? Who would listen? Well, a grandmother.

When Martin Luther reformed the church in the 16th century it was in order to give people the courage and freedom to once again dare to turn to Jesus directly.

St Anna’s Church in Lyby reminds us that there is no question or prayer too small for Jesus. And that the great God is always there for us with care and attention – just like a grandmother.