Svensk-danskt pilgrimsnätverk

Den 23 september 2020 inbjuder Pilgrimsvägen Skåne Blekinge till ett nätverksmöte mellan svenska och danska pilgrimer i Svenska kyrkan i Köpenhamn. Vi hoppas att på detta sätt kunna knyta starkare band mellan olika aktörer som arbetar med att utveckla pilgrimsleder och pilgrimsliv i Danmark och Sverige. På denna sida kommer vi att lägga upp material inför mötet den 23 september. Mötet pågår mellan klockan 14-16. Efter mötet kommer sidan att finnas kvar och successivt utvecklas med ny information.

Vid 15.30 avslutar vi de mer formella överläggningarna och avrundar med ett smörrebröd och kort andakt.

Resa till mötet 

Adressen till Svenska kyrkan i Köpenhamn: Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København, Danmark

Du som reser från Sverige tar lämpligtvis Öresundståg till Österport som ligger strax intill Svenska kyrkan i Köpenhamn, kanske tio minuters promenadväg. Här kan du söka resa: Skånetrafiken sök resa. Tänk på att boka tur och returbiljett i Sverige, att ha giltiga id-handlingar och munskydd. En första kalssbiljett kan vara en god idé då det ofta är mindre trångt där. Håll koll på aktuella coronaregler för besök i Danmark. Coronainformation Danmark hittar du här.

Zoom

I välkomstmailet finns en länk till zoom-mötet som kan användas för den som vill delta via datorn. Länk finns även på denna sida. Tänk på att logga in i tid, att stänga av högtalaren när du inte talar och att använda chatten när du vill kommentera, begära ordet eller inte lyckas få ljudet att fungera. Vi försöker hjälpas åt att få det att fungera så gott det går och ber om bra mottagning i lokalen där vi ska vara.

Mötesprogram

I mötet kommer vissa att delta personligen och andra medverkar via länk. Det kommer därför att vara svårt att dela alltför mycket information muntligen under mötet.

Eftersom en poäng med mötet är att få lära känna varandra och få mer inblick i vad som händer i Danmark och Sverige så skulle det vara positivt om ni kunde skicka mig en kort text innan där ni ger en kort presentation av er själva samt svarar kort på de fyra frågorna under första punkten. På så vis har vi ett material att utgå ifrån när vi ses. Skicka era svar till mig på pilgrim@lundsdomkyrka.se.

 • Hur kan vi bygga ett fungerande nätverk mellan danska och svenska pilgrimer, och hur kan vi skapa samarbeten som bidrar till att utveckla gemenskapen mellan oss?
  1. Hur mycket vet vi om varandra? Vilka är de samarbeten som finns? och som vi skulle vilja se?
  2. Finns det ett intresse av att samverka mer mellan Danmark och Sverige? Vilka är vinsterna? Vandringar, fördjupning, ledarutbildningar, gemensamma leder, informationsutbyte, delade utmaningar.
  3. Skulle det vara möjligt att skapa ett fast pilgrimsnätverk med återkommande möten och samordning av information och verksamhet?
  4. Finns det ett intresse av att skapa en referensgrupp som kan samtala vidare om detta?

De följande två punkterna är exempel på tänkbara samarbeten som vi kan utveckla vidare. Här vill vi ge en kort orientering och se vilka möjligheter vi kan se att hitta samarbeten framåt:

 • Birgittavägen – samtal om hur vi kan utveckla en gemensam Pilgrimsled mellan Vadstena i Sverige som går via Växjö och Lunds stift, genom Danmark till Hamburg i Tyskland.
  1. Presentation av tankar från Vadstena, Växjö och Lund.
  2. Tankar från Danmark och Tyskland.
  3. 2023 firar Lunds domkyrka 900 år. I samband med det planerar vi en vandring mellan Odense och Lund och hoppas hitta samarbetspartners på vägen. Detta kan vara en del i det gemensamma arbetet kring en Birgittaled från Tyskland, via Danmark till Lund och vidare till Vadstena. Vår önskan från Lunds sida är att inkludera både vägen via Maribo och Odense i denna Birgittaled.
  4. Hur kan vi gå vidare?
 • Gemensam kartplattform. En viktig del i arbetet med att nå ut till fler pilgrimer är att hitta goda vägar att samverka med information och att integrera arbetet med våra leder till större helheter. I Sverige har vi skapat den ekonomiska föreningen Paxwalk, som består av aktörer från kyrkan, frivilligorganisationer och det kommunala. Denna förening arbetar med att utveckla en gemensam kartplattform för sina medlemmar – vi hoppas inbjuda fler att vara med i detta arbete.
  1. En presentation av Paxwalk – en kartplattform för pilgrimsleder i Sverige och Norden. Hur kan den vara en resurs i ett gemensamt arbete med pilgrimsleder över gränserna?
  2. Samtal och inbjudan till fördjupad information.

Minnesanteckningar skickas till samtliga anmälda efter mötet.