Tioårsjubileum

Under våren 2019 firar vi att Pilgrimsvägen Skåne Blekinge fyller tio år. Vi samlas för att vandra våra leder, samtala om pilgrimsliv och andlig hälsa och fördjupning, kristen tro och rättvisa, fred och solidaritet med skapelsen.

Temat för jubileet är Vandringsfolket

Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland oss går. Du oss leder, du oss stärker, när vår väg blir lång och svår. Bröd från himlen, bröd från himlen ur din faders hand vi får, ur din faders hand vi får.

 

 

 

Under våren 2019 firar vi Pilgrimsvägen Skåne Blekinge som då funnits i tio år, och självklart vill vi bjuda med alla som vill vara med och glädjas över detta, alla som vill tacka för alla pilgrimer som vandrat och kommer att vandra våra Pilgrimsvägar och be för alla kyrkor, församlingar och gästfria människor som öppnar upp dörrar och hjärtan för pilgrimerna längs vägen.

Information kommer att gå ut efter hand under hösten 2018 och våren 2019. Tanken är att hemsidan kommer att vara platsen där all information samlas för att sedan spridas på olika vägar. Här ska du veta att du kan få all tillgänglig och uppdaterad information, antingen du är en intresserad, nyfiken och längtande pilgrim eller en pilgrimsförsamling som är med och skapar jubileet.

Så vad är det då vi är inbjudna till…

SAMLANDE TEMAN Pilgrimsvägen är en resurs i våra liv, för vårt andliga sökande och längtan efter stillhet och existentiell hälsa och återhämtning. Detta vill vi lyfta fram som något viktigt.

Men pilgrimsvägen är också en inbjudan till gemenskap och en resurs i församlingens liv. Ett redskap för att tolka vad det är att leva som kristen i världen. Vi är som pilgrimer delaktiga i något större än oss själva.

Därför samlas vi under temat Vandringsfolket.

Pilgrimskapet står för en andlighet som är lågmäld och ödmjuk, lyhörd och respektfull, ömsint mot skapelsen och medmänniskorna. Det är värdefullt att som församling låta sig inspireras av det.

Vi har valt tre ledord att samlas kring: livsmod, växtkraft, motståndskraft.

Pilgrimsrörelsen uppstår underifrån, ur människors längtan, och frågar inte så mycket efter kyrkliga system och strukturer. Det är en genuint ekumenisk rörelse – den bygger på mötet med varandra! Det vill vi synliggöra tillsammans!

LOKALT Alla församlingar och särskilt de som har kyrkor på pilgrimslederna är inbjudna att på olika sätt sprida kunskap, nyfikenhet och glädje kring pilgrimsvägen. Det kan ske genom vandringar, program och evenemang, gudstjänster eller genom att märka leder och synliggöra pilgrimsteman i kyrkorna.

GEMENSAMT Vi kommer att vandra stora delar av Pilgrimsvägen Skåne Blekinge under våren. Tanken är att alla vandringar skall nå fram till Domkyrkan den 2 juni. Första gruppen lämnar Karlskrona omkring den 17 maj. 22 maj hoppas vi en grupp ska börja gå från Fridafors, 24 maj från Blekingegränsen mellan Skånes Fagerhult och Markaryd, 25 maj från S Mellby och den 30 maj från Trelleborg och Höör. Vi behöver pilgrimsledare som vill hjälpa till.

VID DOMKYRKAN Här kommer vi att ha en jubileumsfest som pågår från den 28 maj till festhögmässan den 2 juni. Målet är att erbjuda program med olika teman och för olika målgrupper: personal, ideella, barn och unga.

UNDER HÖSTEN OCH VÅREN kommer vi att ta kontakt med olika församlingar och grupper för att samordna vandringar och annat som ska ske under firandet av tioårsjubileet. Innan vandringarna sätter igång kommer vi också att bjuda in till en gemensam Stiftspilgrimsdag i Höör.

INFORMATION kommer att  spridas via brev och nyhetsbrev och andra kanaler.