Tioårsjubileum

Under våren 2019 firar vi att Pilgrimsvägen Skåne Blekinge fyller tio år. Vi samlas för att vandra våra leder, samtala om pilgrimsliv och andlig hälsa och fördjupning, kristen tro och rättvisa, fred och solidaritet med skapelsen.

Temat för jubileet är Vandringsfolket

Under våren 2019 firar vi Pilgrimsvägen Skåne Blekinge som då funnits i tio år, och självklart vill vi bjuda med alla som vill vara med och glädjas över detta, alla som vill tacka för alla pilgrimer som vandrat och kommer att vandra våra Pilgrimsvägar och be för alla kyrkor, församlingar och gästfria människor som öppnar upp dörrar och hjärtan för pilgrimerna längs vägen.

Information kommer att gå ut efter hand under hösten 2018 och våren 2019. Tanken är att hemsidan kommer att vara platsen där all information samlas för att sedan spridas på olika vägar. Här ska du veta att du kan få all tillgänglig och uppdaterad information, antingen du är en intresserad, nyfiken och längtande pilgrim eller en pilgrimsförsamling som är med och skapar jubileet.

Här hittar du Broschyr – Vandringsfolket

Här hittar du programmen för firandet vid Domkyrkan i Lund:

Bön, stillhet, vandring och tystnad i domkyrkan:

Här hittar du alla vandringsetapperna under jubileet:

Här hittar du program för fördjupningsdagar om pilgrim och andligt växande:

Här hittar du program för unga ledare och barn: