Vandra till heliga platser i Lund

Staden Lund bär på många minnen från heliga rum. Varje gathörn erbjuder en plats för bön, ett möte med ett helgon, en påminnelse om det gudomliga som tagit gestalt i världen.

Pilgrimsplats Liberiet erbjuder vandringar till stadens heliga platser. 27 kyrkor fanns det i den medeltida staden. Nästan alla försvann i samband med reformationen, men minnena och berättelserna finns kvar och påminner oss om kyrkans liv genom historien.

 

 

En vandring till stadens heliga platser är samtidigt en vandring i bön för dagens stad. för oss som lever här idag, för besökare och pilgrimer, för alla människor som vi möter på vägen.

Du kan delta i de vandringar som arrangeras eller boka för en grupp. Du kan också vandra på egen hand med hjälp av Anna Alebos bok, eller med kartlänken här nedanför.