Veckorytm på Pilgrimsplats Liberiet

Måndag

8.00 – Laudes, Domkyrkan

12.00 – Middagsmässa, Domkyrkan

12.00-13.30 – Kristen djupmeditation, övre salen

Tisdag

8.00 – Morgonmässa, domkyrkan

12.00 – Middagsbön, domkyrkan

Onsdag

8.00 – Morgonmässa, Domkyrkan

9.00 – Pilgrimsbön, Domkyrkans krypta

9.20-9.50 – Bibelsamtal, nedre salen

10.00-12.00 – PC öppet, nedre salen

12.00 – Middagsbön, domkyrkan

18.00 – Vesper, Domkyrkans krypta

18.30 – Kvällsmässa, Domkyrkan

Torsdag

8.00 – Laudes, Domkyrkan

9.20-9.50 Bibelsamtal, nedre salen

10.00-12.00 PC öppet

12.00 – Middagsmässa, Domkyrkan

18.30 – Taizémässa, Domkyrkans krypta

Fredag

6.55-7.55 Kristen djupmeditation, övre salen

8.00 – Morgonmässa, Domkyrkan

8.45-9.45 Kristen djupmeditation, övre salen

9.00 – Pilgrimsbön, Domkyrkans krypta

9.20-9.50 Bibelsamtal, nedre salen

10.00-12.00 PC öppet, nedre salen

Lördag

10.00 – Orgelkonsert, Domkyrkan

Söndag

11.00 – Högmässa, Domkyrkan

17.00 – Holy Communion Service – Domkyrkan