Walk for future – program för Lunds stift

Under 2021 – 2022 pågår Lunds stifts program för Walk for Future. Det inleddes under Earth Hour den 27 mars 2021 och fortsätter under 2022. Under våren finns möjlighet att engagera dig i en Vandringsföreställning

 

Programpunkter tillkommer efter hand och du är välkommen att dela dina idéer och engagera dig!