Internationella samarbeten och vandringar

Under åren har Pilgrimscentrum i Lund ingått i flera olika internationella samarbeten och ordnat internationella vandringar.

NORDEN – HAMBURG – KLIMATVANDRING TILL GLASGOW

Under 2020 inleddes arbetet att bygga en gemensam Birgittaled från Vadstena till Hamburg. I detta arbete har Lund en viktig funktion som den Pilgrimsstad i Sverige som ligger närmast Danmark och Tyskland. Ett led i detta arbete är A Pilgrim’s walk for future, som planeras för 2021. Lund har tagit initiativ till en Svensk-danskt pilgrimsnätverk under 2020, med tänkt fortsatt samarbete. I Hamburg har Lund medverkat i Pilgrimsmässan som årligen samlar pilgrimsorganisationer från hela Tyskland. Pilgrimscentrum i Lund ingår i ett Nordiskt nätverk som möts årligen. I detta nätverk ingår Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island och Norra Tyskland (Hamburg). Som medlemmar i riksförbundet Pilgrim i Sverige ingår Pilgrimscentrum även i arbetet med Sankt Olavsleder i Norden.

TYSKLAND – EKM och Kloster Volkenroda

Senaste resan var till Kloster Volkenroda i Tyskland, där vi mötte representanter för vårt vänstift EKM, som driver Volkenroda som en kommunitet med reträtter, besöksverksamhet och pilgrimsarbete. I samarbete med EKM har vi även ett utbyte inom ramen för Kyrkornas Världsråds inbjudan till A Pilgrimage for Justice and Peace, där representanter från Tyskland besökt oss och vi varit på besök i Tyskland. Under deras besök lyfte vi bland annat fram den situation som fanns i Malmö under den stora flyktingvintern. Under Pilgrimsjubileet 2019 var våra vänner från Volkenroda med och vandrade från Trelleborg till Lund.

PALESTINA

Pilgrimscentrum har tillsammans med Lunds stifts internationella arbete anordnat pilgrimsvandringar i Israel/Palestina: i Jesu fotspår – från dopplatsen till Jerusalem. Målet för dessa vandringar har varit att knyta det pågående solidaritetsarbetet närmare den svenska pilgrimsrörelsen, att öka kunskapen om situationen för de kristna och andra i de ockuperade områdena, och att erbjuda en möjlighet att besöka de historiska platserna där Jesus vandrade.