Konstnärer vandrar för fred

Den 27 maj till den 11 juni vandrar konstnärerna Monique Besten, Sara Nuytemans och Sean Gardiner längs pilgrimsvägen från kust till kust. Walking Peace är en aktiv handling för yttre fred och inre frid. Kanske du vill följa konstnärerna en liten bit?

Här ser du var och när konstnärerna vandrar. De bor hos ARNA i Harlösa. Föreningen ARNA driver sedan 2011 ett artist-in-residence (arbetsvistelser för kulturarbetare). Under vandringsdagarna skjutsas konstnärerna till en startpunkt, som är en kyrka längs Pilgrimsvägen. Sedan vandrar de cirka 10 kilometer och skjutsas sedan tillbaka till Harlösa för eget kreativt arbete under resten av dagen.

Erfarenheterna från Walking Peace kommer att presenteras i flera former. Under en pilgrimskväll i Lunds domkyrka den 12 juni, i en utställning i Harlösa söndagarna 26 juni – 21 juli, samt i en ”vandrande utställning”, troligtvis i föredragsform, tillgänglig från
september 2013.

Medverkande konstnärer
Monique Besten, bor både i Amsterdam och Weimar i Tyskland. Hon beskriver sig själv som en ”vandrande konstnär” eftersom hennes konstprojekt ofta utformas tillsammans med personer hon möter under vandringar. www.moniquebesten.nl

Sara Nuytemans, i grunden en designer som nu arbetar med video och performance. Sara kommer från Belgien men lever nu i Indonesien. Hon skapar ”observatorier av
självet”. http://saranuytemans.net

Sean Gardiner, är en poetisk fotograf från Storbritannien som intresserar sig för det långsamt föränderliga landskapet och tystnaden. www.gardinersean.com

Fakta
Walking Peace är ett internationellt kulturprojekt som följer Pilgrimsvägen från kust till kust i Skåne. Under projektet kommer de tre deltagande kulturarbetarna att ge sina
personliga tolkningar av vandringen genom landskapet och de nya tankar som får möjlighet att utvecklas längs vägen. Projektet Walking Peace är skapat av Walking Peace ingår som en del i Leader Lundalands paraplyprojekt Mark och Miljö och projektet utvecklas i samarbete med Svenska kyrkan genom pilgrimsprästen Anna Alebo.

Läs gärna mer om projektet på www.arna.nu/peace.html

Frågor? Välkommen att kontakta Kerstin Jakobsson, director för ARNA, curator för Walking Peace och konstnär som i många år skapat både konstprojekt och kyrkotextilier för kyrkorum, både i Skåne och ute i världen, arna.fagelriket@gmail.com, 046 61420, 0738 27 66 93.