Var med och fira Domkyrkans grundläggningsdag

Domkyrkan grundlades på Marie Himmelsfärdsdag den 15 augusti för 910 år sedan – tror vi. Den 15 augusti 2013 firas Domkyrkan med en pilgrimsvandring som på senmedeltiden.

Under senmedeltiden, ett par hundra år efter Domkyrkans grundläggning, fanns det tjugosju kyrkor och kloster i Lund. De flesta är bortglömda av oss i dag men de finns bevarade i namnen på stadens gator, torg och kvarter.

När Domkyrkan grundlades 1103 hade Lund blivit ett kyrkligt centrum för hela Nordeuropa. Och Domkyrkan tillägnades Jungfru Maria och Sankt Laurentius. Detta firar vi genom att vandra genom Lund på samma sätt som på 1300-talet. Vi stannar till vid varje plats där det då fanns en kyrka och lyssnar till berättelsen om platsen, ber en bön och vandrar vidare.

Du är välkommen att vandra hela sträckan eller bara en del av vägen. Ta med väl ingångna skor och regnkläder vid behov. Start kl 10.00 vid Pilgrimsplats Liberiet, det medeltida tegelhuset vid Domkyrkan. Ingen anmälan behövs och vandrare kan ansluta vid pauserna och följa med en bit. Vi gör två pauser: 1. Vid Domkyrkoforum med start igen kl 12.15. Här finns toaletter. På Pilgrimsplatsen bjuder vi på vatten och frukt. 2. Vid Stadsparkscaféet med start igen kl 14.15. På Stadsparkscaféet kan du köpa något att äta. I stadsparken kan du äta medhavd matsäck. Vandringen sker under samtal.

Pilgrimsvandringen avslutas i Lunds domkyrka cirka 17.00 och leds av domprost Håkan E Wilhelmsson, domkyrkoguide Anita Larsson och pilgrimsprästerna Anna Alebo och Agneta Stenermark Nyberg.

Vandringsväg genom Lund
10.00 Start vid Pilgrimsplats Liberiet vid Domkyrkan
Sankta Maria Magle
Sankt Mårten
Sankt Hans
Helig kors
Sankt Stefan
Sankt Godehard och Helgeandshuset
Sankt Andreas
Sankta Maria Minor
Sankt Botulf
Paus vid Domkyrkoforum och Pilgrimsplatsen Start igen kl 12.15.
Sankt Clemens
Heliga Trefaldigheten (Drotten)
Sankt Peter (lille)
Sankt Måns
Paus i Stadsparkscaféet. Här finns möjlighet att köpa något eller äta egen matsäck i parken. Start igen kl 14.15.
Sankt Peters kloster
Sankt Jakob
Sankt Nikolai
Sankt Peter
Sankt Olof
Allhelgonaklostret
Sankt Paul
Sankt Thomas
Sankt Mikael
17.00 Sankt Laurentius i Domkyrkan

Information
pilgrim@lundsdomkyrka.se, 046 35 87 64, 046 35 88 63.