Sara, Monique och Sean gör pilgrimsvandring till konst

Projektledaren och konstnären Kerstin Jacobsson tillsammans med Sean Gardiner, Monique Besten och Sara Nuytemans vid Domkyrkans labyrint.

De vandrar för fred från kust till kust. Konstnärerna Monique Besten, Sara Nuytemans och Sean Gardiner är skapande pilgrimer.

Pilgrimerna/konstärerna deltar i det internationella kulturprojektet Walking Peace som följer Pilgrimsvägen i Skåne. Det är en vandring både för yttre fred och inre frid. Under projektet ger konstnärerna sina personliga tolkningar av vandringen genom landskapet. Erfarenheterna presenteras sedan i en utställning och en pilgrimskväll.

Under tisdagen vandrade konstnärerna från Bjärred till Lund för att bli sända som pilgrimer från Domkyrkan. Tillsammans gick de ner i kryptan till klockringning och sång. I kryptans djup blev de välsignade av pilgrimsprästerna Anna Alebo och Agneta Stenermark Nyberg.
arna3
arna2
arna1

Den svenska naturen är vacker, säger konstnärerna artigt över en kopp kaffe på pilgrimsplats Liberiet efter välsignelsen. Men det är folktomt i Sverige, tycker Sara Nuytemans som är från Belgien och bor i Indonesien.

arna4Sara Nuytemans.
– I Indonesien är det så bördigt att du kan stoppa ner ett frö i jorden och få en planta efter några veckor. Att det är så lätt att odla gör att indoneserna ibland tar naturen för given. Plastflaskor ligger överallt.

arna10Monique Besten.
Monique Besten gick en pilgrims- och konstnärsvandring i Belgien förra sommaren och tycker det är spännande att uppleva samma sak i ett annat land. Hon bor alternativt i Amsterdam i Holland och Weimar i Tyskland och beskriver sig som en vandrande konstnär.
– Att gå är ett underbart sätt att leva. Vi som är med i det här projektet är olika, men vi konkurrerar inte utan inspirerar varandra. Jag letade efter en bok av den japanske poeten och zenmunken Basho, den boken hade redan Sean! Likaså hade han med sig en engelsk översättning av Tomas Tranströmer.

arna5Sean Gardiner.
-Jag intresserar mig för tystnaden och inspireras av poeter som Tranströmer och Bashu. När jag vandrar ser jag hur landskapet långsamt förändras, säger Sean Gardiner, som är fotograf från Storbritannien.

arna9Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson är konstnär och projektledare för Walking peace.
– Under den första delen av projekttiden vandrar vi tillsammans. Konstnärerna bombarderas av nya intryck. Sedan ska de i lugn och ro bearbeta det de sett och skapa något som andra får ta del av.

Konstnärernas pilgrimsvandring pågår 23 maj till den 26 juni. Här kan du läsa mer och se deras rutt om du vill följa med en bit. Du hittar även länkar till konstnärernas bloggar.