Inspirationsdagar på Stiftsgården Åkersberg

Den 26-27 oktober är det en inspirationsdagar på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Vi vandrar cirka 16 kilometer både lördag och söndag.

För mer information
Gullbritt Sörensen, gullbritt.a.sorensen@svenskakyrkan.se, 070-929 00 38 och Anders Ekelin, 0413-55 21 12.