Pilgrimsvandra på Olofsleden

Den 12-16 juli pilgrimsvandrar vi på Olofsleden i Skåne, från Agusa till Stenshuvud.

Vi träffas fredag kväll och avslutar tisdag eftermiddag. Dagsetapperna är cirka 20 kilometer per dag. Du kan vandra med en eller flera etapper.

Vi börjar med att gå från Agusa till Eljaröd och sedan till St Olof. Därifrån följer vi Rörums södra å ut till havet och Knäbäck. Den fjärde vandringsdagen avslutas uppe på Stenshuvud.

För en dagsvandring är det ingen kostnad. För följebil, proviantering och övernattning kostar det 200 kr/dygn. Välkommen att anmäla dig före den 12 juni.

Kontaktpersoner
Gullbritt Sörensen, gullbritt.a.sorensen@svenskakyrkan.se, 070-929 00 38 och Anders Ekelin, 0413-55 21 12.