Pilgrimskväll & konst

Den 12 juni kommer de vandrande konstnärerna Monique Besten, Sara Nuytemans och Sean Gardiner till Domkyrkoforum och berättar om sina erfarenheter från projektet Walking peace. Anne Ekberg presenterar sin utställning Pilgrim i vulkanernas landskap i Domkyrkoforum.

Kvällen inleds med mässa i Domkyrkan kl 18.30. Därefter berättar konstnärerna i Domkyrkoforum. Pilgrimskvällen avslutas med en vandring i labyrinten på Domkyrkoplatsen.

För mer information, kontakta gärna Anna Alebo, pilgrimspräst, 046 35 87 64, anna.alebo@svenskakyrkan.se