Mot stranden som vetter mot himlen

Att vandra som pilgrim är att vara på väg mot en helig plats. Målet är oftast en kyrka, men kan också vara ett berg eller en strand – en plats som hjälper oss att öppna oss för det som är större än oss själva.

Samtidigt som pilgrimen är på väg mot den heliga platsen sker en inre vandring. Parallellt med fötternas steg mot det yttre pilgrimsmålet är pilgrimen på väg mot den heligaste av alla platser – den strand som vetter mot himlen inne i människans innersta djup.

Vi talar ofta om Gud som onåbar och bortom alla föreställningar vi har om det gudomliga, men att Gud samtidigt bor inne i varje människa. Vandringen är pilgrimens redskap på vägen in mot det djupet. När pilgrimen bara behöver tänka på att sätta den ena foten framför den andra blir hon eller han alltmer närvarande i nuet och det är i nuet mötet kan ske.