Kärleksvandring i Simrishamn

Tre torsdagar i september kan du följa med pilgrimspräst Anna Alebo på en pilgrimsvandring i kvällningen genom Simrishamn. Den 19 september går vi Kärleksvandringen ur Annas bok Vandra med Frälsarkransen.

Start kl 18.30 i S:t Nicolai kyrka där vi också avslutar vår vandring ca kl 21. Kom i väl ingångna skor, kläder efter väder och Frälsarkransen om du har. Denna finns annars att låna vid vandringens början. Anmälan senast dagen innan till Killans bönegård, killan@telia.com, 0414 23055. Ingen kostnad.