Följ med vid utgrävningen av Kapellet i Sankt Olof

Den 15-26 gör arkeolog Lars Jönsson en ny utgrävning av Kapellet i S:t Olof. Under pilgrimssymposiet visar och berättar han och Ulrika Wallebom vad man har kommit fram till. Följ med på en resa tillbaka till medeltiden.

Arkeologen Lars Jönsson berättar:
År 1973 utfördes en arkeologisk utgrävning av kapellet i Sankt Olof. Undersökningen genomfördes i syfte att belägga om ruinen skulle kunna vara det kapell som omnämns första gången i de skriftliga källorna år 1506. Vid undersökningen framkom ett cirka 0,5 m tjockt murverk av gråsten med inslag av tegel. Ett intressant fynd var en stenfot som kan ha utgjort fundament till ett altare i byggnadens östra del. Byggnadens mått tycks även stämma med vissa uppgifter från 1800-talet, som säger att ruinerna efter kapellet var 16 alnar. Fynden av bland annat medeltida taktegel tyder på en manifest byggnad.

Och i år är det dags igen! I samband med symposiet Pilgrim S:t Olof 800 år kommer det även att utföras en arkeologisk undersökning av kapellet. Anledningen till att ånyo gräva i kapellet är att dokumentations- och fyndmaterialet från undersökningen 1973 är borta, vilket innebär att det råder oklarhet i vilken funktion byggnaden ursprungligen haft, även om ruinen tolkats som resterna av ett kapell eller ett härbärge. Utgrävningen kommer att pågå mellan den 15–26 juli. Under symposieveckan kommer visningar av kapellet att genomföras av arkeologerna Lars Jönsson och Ulrika Wallebom.