Pilgrimens sju nyckelord

Varje gång jag ska räkna upp pilgrimens sju nyckelord glömmer jag et av dem. Pilgrimspräst Hans-Erik Lindström, som myntat orden, har lärt mig knepet. Tänk FETBLAD!

Frihet

Enkelhet

Tystnad

Bekymmerslöshet

Långsamhet

Andlighet

Delande

 

Inte gör det saken sämre att en av de vackraste fetbladväxterna heter kärleksört…