Pax-vandring med Frälsarkransen genom Lund

Lördagen den 25 januari kl 10-11.30 kan du följa med på en ekumenisk pilgrimsvandring med Frälsarkransen genom Lund.

Vi samlas vid Pilgrimsplats Liberiet vid Lunds domkyrka kl 10.00. Du behöver inte anmäla dig. Välkommen.

Information
pilgrimspräst Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se, 046 358764