Vandra med lykta och följ stjärnan

Trettondedag jul, den 6 januari, vandrar vi tillsammans med de tre stjärntydarna under stjärnhimlen och söker den nyfödde.

Start kl 14.00 i  Stångby församlingshem i Stångby stationssamhälle. Vandringen går via Vallkärra kyrka och Fredenstorps begravningsplats och avslutas med högmässa i Lunds domkyrka kl 18.30.

Vi vandrar långsamt, under bibelläsning, bön och huvudsakligen under tystnad. Från Vallkärra bär vi med oss lyktor.

Ta på dig varma kläder, väl ingångna skor, regnkläder vid behov och en liten ryggsäck med varm dryck, vatten och några smörgåsar. Har du egen lampa, kan du ta med den.

Anmälan senast den 4 januari till  pilgrim@lundsdomkyrka.se eller 046 35 87 64. Välkommen!