Pilgrimskurs med ledarutbildning på Killans bönegård

Den 24-27 april är det dags för en ny pilgrimskurs med ledarutbildning.

Fördjupa dig i pilgrimsvandringens historia och teologi och lär dig hur man leder en vandring. Kursen startar på Killans bönegård, se www.killan.se. Därefter genomför vi en tredagars utbildningsvandring tillsammans. Du anmäler dig via www.sensus.se.