Vandra till Lund 2015

Den 11-13 september 2015 arrangeras ett rikspilgrimsmöte i Lund. Pilgrimer från hela Sverige möts för att vandra, byta erfarenheter, mingla och fira gudstjänst.

pilgrimsmöte
En solig onsdag i mars hölls det första planeringmötet i den ekumeniska planeringsgruppen som består av Anna Alebo, pilgrimspräst i Lunds stift, Mats Polsten från studieförbundet Bilda, Charlotte Torup, regional kyrkoledare för Equmenia och präst i Metodistkyrkan, Rickard Bonnevier strateg, Madeleine Anderberg och Marlene Holmqvist från studieförbundet Sensus, Jan Kjellström, studentpräst, ansvarig för Domkyrkoförsamlingens engelskspråkiga gudstjänster och ordförande i Lunds kristna råd, Kicki Strand Larsson, informatör i Lunds domkyrkoförsamling, Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, Maria Leijman, diakon i Lunds domkyrkoförsamling  och Hans Erik Lindström, vandringsman och arrangör av tidigare nationella pilgrimsmöten.

mussla
Pilgrimsmötet 2015 som sträcker sig över två dagar, bjuder på pilgrimsvandringar till heliga platser i Lund och längs barmhärtighetens väg till Sankt Lars gamla kyrkogård. Det blir gudstjänster, musik, seminarier och god mat. Tanken är att deltagarna ska få erfara och uppleva mer än att bara lyssna och se. Green pilgrimage, att vara pilgrim i staden, pilgrim i sociala medier och pilgrimsvandring och humor är några ämnen som tas upp.

ikon

Mer information om det framväxande mötet kommer efter sommaren 2014. Kontakta gärna Anna Alebo, pilgrimspräst, 046 35 87 64, anna.alebo@svenskakyrkan.se