Fördjupa din tro i pilgrimskatekumenat

Pilgrimsvandringen och katekumenatet är två sätt att vandra trons och livets väg. Båda har sina djupa rötter i kyrkans historia.

I Pilgrimskatekumenatet vill vi förena dessa båda rörelser. En pilgrim vandrar mot både ett inre och ett yttre mål. Genom vandringen kan något hända med oss som förändrar oss.
En katekumen är också en pilgrim på trons och livets väg även om vandringen inte alltid tar den yttre vägens form. Katekumenatet tar sin utgångspunkt i deltagarnas längtan, erfarenhet och frågor.

Pilgrimsmussla

Pilgrimskatekumenatet kan leda till dop, dopbekräftelse eller konfirmation. Vare sig du känner dig osäker och tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i pilgrimskatekumenatet. Vi tänker oss nio träffar mellan september 2014 – maj 2015. En del av träffarna vandrar vi från en plats till en annan, andra träffar är på ett och samma ställe.

Killans bönegård

En gång blir en reträtt på Killans bönegård. Följande datum: 13 september, 18 oktober, 23 november 2014, 17 januari, 18 februari, 14-15 mars (reträtt), 6 april, 9 maj och 31 maj 2015.

Träffarna sker mestadels i Lund med omnejd. Vandringarnas längd och takt anpassas efter deltagarna, vandringarnas syfte är långsamhet och eftertanke. Praktiska saker som transporter och mat löser vi gemensamt efterhand.

domkyrkan

Visa mig Herre din väg och gör mig villig
att vandra den.
Den Heliga Birgittas bön

gummibibeln

Kostnad
Självkostnadspris, mat och boende på Killans bönegård.

Anmälan
Till pilgrim@lundsdomkyrka.se senast den 29 augusti 2014.

Mer information
Magnus Heberlein, magnus.heberlein@svenskakyrkan.se eller Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se

Arrangörer
Nätverket Pilgrim Väster, Pilgrimsplats Liberiet, Lunds domkyrkoförsamling, Lunds stift, Sensus och Killans bönegemenskap.

pilgrim1