Natur- och kulturvandring längs Pilgrimsvägen

Helgen 6-8 juni genomför Leader Lundaland och Leader Ystad-Österlen en kultur- och naturvandring längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Vägen invigdes i maj 2009. En av delsträckorna är den mellan Lunds domkyrka och Sankt Olofs kyrka på Österlen.

pilgrimsstav_domkyrkan3

En pilgrimsväg går alltid mot ett heligt mål. I den kristna traditionen vandrar pilgrimerna från kyrka till kyrka, från altare till altare. Är man pilgrim vandrar man ofta med pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Pilgrimsstaven är symbolen för pilgrimen att han eller hon inte vandrar ensam utan med Jesus Kristus vid sin sida.

grusväg

Men man kan vandra på olika sätt längs en pilgrimsväg. Som nu i helgen då man valt att vandra på Pilgrimsvägen, men göra en kultur- och naturvandring.

processionskors

Läs mer om vandringshelgen på www.vandraiskane.se