Lyssna till Mjällby kyrkklockor – Helig tid

Mjällby kyrkklockor ringer.

I Mjällby ringer kyrkklockorna på ett unikt sätt. Den medeltida ringningstraditionen finns bevarad. Du kan läsa om den här. Texten är den som finns på pilgrimsskylten vid Mjällby kyrka.

Helig tid

Var sekund är en gåva, varje andetag en välsignelse. Ändå behöver vi ibland stiga åt sidan och lämna vardagens rutiner. Vi behöver helig tid. I Bibeln berättas att Gud arbetade i sex dagar med att skapa allt liv på jorden. Här kunde skapelseberättelsen ha slutat eftersom jobbet var klart. Men Gud skapade också en sjunde dag. På den dagen vilade Gud och njöt av sin skapelse.

I obruten tradition sedan medeltiden har klockorna i Mjällby ringt in veckans sjunde dag på ett och samma sätt. Vid lördagens helgsmål kl 18 sker den första av de fyra helgringningarna då stora klockan ringer i sju minuter. Därefter klämtar en hammare tre gånger på stora klockan, sedan på mellanklockan och sist på den lilla klockan.

Det berättas att kvinnor och män brukade falla på knä och be till Jungfru Maria vid varje klämtning. Efter reformationen fortsatte man att stanna upp men bad istället med orden: I Jesu namn.

Varje gång kyrkklockor ringer till helg är det Gud själv som bjuder in oss till helig tid. Till vila, gemenskap, lovsång och till att njuta av livet.