Rikspilgrimsmöte i Lund

Barmhärtighetens väg är temat för rikspilgrimsmötet i Lund den 11-13 september 2015.

Välkommen till pilgrimsdagar med föreläsningar, seminarier, vandringar och delande av pilgrimserfarenheter. Huvudtalare på mötet är Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Här är programmet

Programpunkter öppna för allmänheten. Det är bara att komma in!

Plats
Lunds domkyrka och Domkyrkoforum.

EKO-vandra genom Skåne som en del av vandringen mot klimatmötet i Paris
Välkommen att vandra en del av den långa EKO-vandringen till FN’s klimatmöte, COP 21 i Paris. Vandringsstart runt 12 juli. Vandringsväg: Uppsala – Stockholm – Nyköping – Norrköping – Linköping – Vadstena – Jönköping – Växjö – Markaryd – Landskrona – Lund, som vi når lagom till mötet.

Nu är delsträckorna genom Skåne färdiga, följ med en bit mot Paris. Här ser du hur vandringarna genom Skåne går. Läs mer om EKO-vandringen.

Förmöte
Kom ett par timmar före själva mötet och ta del av några av katedralens pärlor. Vi delar med oss av hur vi arbetar i Lunds domkyrkoförsamling med kyrkorummet och konsten, konfirmander och bibelbruk och visningar av Domkyrkan.

Rikspilgrimsmötet
Rikspilgrimsmötet inleds på fredagen kl 16 med mässa och pilgrimsmottagning i Lunds domkyrka. Under helgen får vi vara med om mässor, tidebön, taizébön, föredrag och seminarier. Vi pilgrimsvandrar till heliga platser i Lund och längs Barmhärtighetens väg mellan Lunds domkyrka och S:t Lars begravningsplats. Vi vandrar i labyrinten, delar pilgrimserfaren-heter och måltider och får musikalisk katedralupplevelse. Efter högmässa och måltid på söndagen avslutas mötet kl 14.00 med att biskop Johan sänder oss.

Medverkande
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, Martin Lind, biskop, Ebba Älvebrandt, diakon i Uppåkra församling, Fredrik Beverhjelm, präst i Lunds domkyrkoförsamling, Anna Kristiansson, präst i Bjärreds församling, Mikael Öjemo, kyrkoherde i Tyresö församling, Mikael Johansson, kyrkoherde i Höörs församling, Mats Hagelin, kyrkoherde i Simrishamns pastorat, Anne Ekberg, vik pilgrimssamordnare, Lunds stift, Syster Sofie O.P., Rögle kloster, Anna Alebo, pilgrimspräst i Lunds stift, Lars Eric Axelsson, kaplan, Killans bönegård, KG Hammar, tidigare ärkebiskop, biskop Johan Tyrberg, Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, Tomas Willstedt, domkyrkoorganist, Anita Larsson, domkyrkoguide samt diakoner och församlingsherdar i Lunds pastorat och medarbetare från Pilgrimscentrum i Vadstena.

Några av seminarierna
Pilgrim och försoning, Pilgrim och ungdomar, Pilgrimen och labyrinten, Pilgrim som raster för församlingens arbete, Staiway to heaven med flera.

Anmälan
senast 3 september 2015 till www.sensus.se/rikspilgrim2015

Kostnad
800 kr exkl boende, max 100 deltagare.

Boende
Bokas av deltagarna. Tips på boende: Vandrarhemmet Winstrup,
www.winstruphostel.se, Hotel Stay At, http://stayat.se/lund
För rabatt på Stay At ange koden ”Rikspilgrimsmöte”.
Check Inn B & B, www.checkinn.se/se, Hotell Oskar, www.hotelloskar.se

Mer information om och anmälan till övernattning på golv i församlingshem kommer när du anmält dig.