Anne Ekberg vikarierar för Anna Alebo i pilgrimsarbetet

Anna Alebo, pilgrimspräst i Lunds stift, är tjänstledig för att skriva en bok. Under tiden vikarierar Anne Ekberg som pilgrimssamordnare.

Anne har sin arbetsplats i Domkyrkoforum till och med den 13 september 2015. Har du frågor kring pilgrimsvandringar eller annat som rör pilgrimsliv kan du gärna kontakta Anne på 0734 48 58 41 eller anne.ekberg@svenskakyrkan.se.

Anne har pilgrimsvandrat i många år. När Pilgrimsplats Liberiet öppnade 2088 var hon samordnare där. Hon har varit pilgrimsledare sedan 2004 och har vandrat många mil både här och utomlands.
– Jag tycker det är roligt med möjligheten att ha ansvar för pilgrimsarbetet över sommaren. Det ger mig chans att knyta kontakter med både nya och gamla vandrare, säger Anne.