Rikspilgrimsmöte i Lund 11-13 september – program

Varmt välkomna till rikspilgrimsmötet i Lund!

Barmhärtighetens väg
TORSDAG
8.30 EKOVANDRINGEN 2015 från Uppsala till Paris startar från Bergakyrkan i Bjärred och når Lunds domkyrka cirka kl 15. Läs mer om vandringen www.ekovandringen.se.

16.30 Vokalperformance: I Cry to the Sea Teater inSite Domkyrkoplatsen

17.30 Panelsamtal om klimattoppmötet i Paris.
Medverkande: Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia, Henrik Grape, Svenska kyrkans miljösamordnare. Plats: Domkyrkoforum, Finn-salen.
Soppa till självkostnadspris.


FREDAG

14.00 Mötesbyrån öppnas Domkyrkoforum

14.30 Förmöte för dig som kommer lite tidigare till Lund erbjuds inspiration till församlingens eget arbete inom andra områden än pilgrim. Ingen anmälan. Domkyrkoforum och Domkyrkan – Visning av Domkyrkan, domkyrkoguide Anita Larsson – Kyrkorummet och konsten, domkyrkokaplan Lena Sjöstrand – Konfirmander och bibelbruk, stiftsadjunkt Fredrik Beverhjelm.

16.00 Mässa
Rikspilgrimsmötet inleds. Pilgrimspräst Anna Alebo, celebrant, biskop Martin Lind, predikant. Domkyrkan.

17.00 Välkommen till Lund
Domprost Kerstin Hesslefors Persson välkomnar oss till Lund. Presentation av dagarna och medverkande. Domkyrkoforum, Hörsalen.

17.45 Kvällsmat Domkyrkoforum, Laurentiisalen och Finn.
Bokhandeln Arken i Domkyrkoforum håller extra öppet för Rikspilgrimsmötet till klockan 19. www.arken.se

19.00 Vandring till Heliga platser i Lund
På medeltiden fanns 27 kyrkor och kloster i Lund. I fem olika grupper gör vi en bönevandring till platserna där altare en gång stod och som bor i markens minne. För den som har svårt att gå finns en kortare variant att vandra.

20.30 Taizébön
Domkyrkans krypta
Efter bönen kan den som vill vara med i Lunds domkyrkas Nattkyrka till kl 24.00.


LÖRDAG

08.00 Laudes med sändning av vattenbudkaveln
Domkyrkan, högkoret, KG Hammar, tidigare ärkebiskop.

08.45 FÖREDRAG
Blicken skärps när livet stramas åt
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Domkyrkoforum, Hörsalen.

9.45 Fika

10.15 SEMINARIEPASS 1
Valbara seminarier för deltagarna. Domkyrkoforum och domkyrkoplatsen.

Pilgrim och ungdomar
Anna Kristiansson, präst i Bjärreds församling och Fredrik Beverhjelm, stiftsadjunkt, Lunds stift.

Pilgrim och församling
Samtal mellan kyrkoherdar i tre församlingar med pilgrimserfarenhet. Mikael Johansson, Höör, Mats Hagelin, S:t Olof och Michael Öjermo, Tyresö. Moderator domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Pilgrim och försoning
Ebba Älverbrandt, diakon i Malmö och biskop Martin Lind. Moderator Carina Molander, medlem i Killan och skådespelare.

Stairway to Heaven – om själva livet som pilgrimsresa
Samtal mellan Syster Sofie O.P., Rögle kloster och Lars Eric Axelsson, kaplan på Killans bönegård

Pilgrim i labyrinten
Anne Ekberg, pilgrimssamordnare i Lunds domkyrkoförsamling. Obs endast på förmiddagen.

11.50 Domkyrkans astronomiska ur spelar

12.00 Middagsmässa
Domprost Kerstin Hesslefors Persson, Domkyrkan

12.30 Lunch
Domkyrkoforum. Laurentiisalen och Finn-salen.

13.30 Pilgrimsvandring längs Barmhärtighetens väg
Vi vandrar under ledning av diakoner mellan Lunds domkyrka och Sankt Lars begravningsplats, ca 5 km. Halva gruppen åker med buss till S:t Lars och vandrar till Domkyrkan. Halva gruppen vandra från Domkyrkan till S:t Lars och åker buss tillbaka. För den som inte kan vandra så långt finns vandringsalternativ i Domkyrkoplatsens labyrint. Fika efter vandringen, Domkyrkoforum, torget.

16.30 SEMINARIEPASS 2
Pilgrim och ungdomar
Anna Kristiansson, präst i Bjärreds församling och Fredrik Beverhjelm, stiftsadjunkt
Pilgrim och församling Samtal mellan kyrkoherdar i tre församlingar med pilgrimserfarenhet. Mikael Johansson, Höör, Mats Hagelin, S:t Olof och Michael Öjermo, Tyresö. Moderator domkyrkokaplan Lena Sjöstrand

Pilgrim och församling
Samtal mellan kyrkoherdar i tre församlingar med pilgrimserfarenhet. Mikael Johansson, Höör, Mats Hagelin, S:t Olof och Michael Öjermo, Tyresö. Moderator domkyrkokaplan Lena Sjöstrand

Pilgrim och försoning
Ebba Älverbrandt, diakon i Malmö och biskop Martin Lind. Moderator Carina Molander, medlem i Killan och skådespelare.

Stairway to Heaven – om själva livet som pilgrimsresa
Samtal mellan Syster Sofie O.P., Rögle kloster och Lars Eric Axelsson, kaplan på Killans bönegård

Pilgrimskatekumenat
Magnus Heberlein, präst i Burlövs församling och Kerstin Persson Wester, pilgrim i Lunds domkyrkoförsamling. Obs endast på eftermiddagen.

19.00 Kvällsmat
Domkyrkoforum, torget

20.30 Kvällsbön: Musikalisk rumsupplevelse
Domkyrkoorganist Tomas Willstedt och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand,
Domkyrkan.

SÖNDAG
09.00 DELANDE
Delande av erfarenheter från pilgrimscentra runt om Sverige och Norden. Domkyrkoforum, Hörsalen.

11.00 Högmässa
Biskop Johan Tyrberg, celebrant, pilgrimspräst Anna Alebo, predikant. Domkyrkan.

12.15 Lunch
Domkyrkoforum, Laurentiisalen och Finn.

13.15 Sändning, Biskop Johan Tyrberg,
Domkyrkoforum, hörsalen.


Välkommen med din anmälan!

Anmälan http://www.sensus.se/rikspilgrim2015/


Arrangörer

Lunds domkyrkoförsamling, Pilgrimscentrum i Vadstena, Pilgrim i Sverige, Sensus, Bilda, Lunds stift och Killans bönegård.