Fördjupa din tro i pilgrimskatekumenatet 2015-16

Pilgrimsvandringen och katekumenatet är två sätt att vandra trons och livets väg. Båda har sina djupa rötter i kyrkans historia.

I Pilgrimskatekumenatet vill vi förena dessa båda rörelser. En pilgrim vandrar mot både ett inre och ett yttre mål. Genom vandringen kan något hända med oss som förändrar oss.

En katekumen är också en pilgrim på trons och livets väg även om vandringen inte alltid tar den yttre vägens form. Katekumenatet tar sin utgångspunkt i deltagarnas längtan, erfarenhet och frågor.

Pilgrimskatekumenatet kan leda till dop, dopbekräftelse eller konfirmation. Vare sig du känner dig osäker och tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i pilgrimskatekumenatet. En del av träffarna vandrar vi från en plats till en annan, andra träffar är på ett och samma ställe.

Tid och plats för träffar
Lördagen den 26 september – Lund, lördagen den 24 oktober – Lund
Söndagen den 22 november, Trettondagen den 6 januari, Askonsdagen den 10 februari – Killans bönegård
5-6 mars, Annandag påsk 28 mars, lördagen den 16 april samt sändningsgudstjänst i slutet på maj.

Vandringarnas längd och takt anpassas efter deltagarna, vandringarnas syfte är långsamhet och eftertanke. Praktiska saker som transporter och mat löser vi gemensamt efterhand.

Kostnad
Självkostnadspris, mat och boende på Killans bönegård.

Anmälan
Senast den 28 augusti 2015 till pilgrim@lundsdomkyrka.se.

Mer information
Magnus Heberlein, magnus.heberlein@svenskakyrkan.se eller Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se

Arrangörer
Nätverket Pilgrim Väster, Pilgrimsplats Liberiet, Lunds domkyrkoförsamling, Lunds stift, Sensus och Killans bönegemenskap.

Visa mig Herre din väg och gör mig villig
att vandra den.
Den Heliga Birgittas bön

domkyrkan_morgon

pilgrimsmussla