Öppna programpunkter under rikspilgrimsmötet i Lund 11-13 september 2015

I Domkyrkan är följande öppet för allmänheten under rikspilgrimsmötet Barmhärtighetens väg. Det är bara att komma in!

Fredag den 11 september
kl 16.00 Pilgrimsmässa
Biskop Martin Lind och präst Anna Alebo

kl 20.30 Taizébön
Vokalgruppen Andetag och präst Lisa Vinsander

kl 21.00 Nattkyrka, tema Klimat och solidaritet, Vokalgruppen Andetag, Lisa Vinsander med flera
Lördag den 12 september
Kl 8.00 Laudes med sändning av Eko-vandringens vattenbudkavle
Killans bönegård och tidigare ärkebiskop KG Hammar

Kl 12.00 Middagsmässa
Domprost Kerstin Hesslefors Persson

20.30 Musikalisk rumsupplevelse
Domkyrkoorganist Tomas Willstedt och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.
Söndag den 13 september
11.00 Högmässa
Biskop Johan Tyrberg och präst Anna Alebo

domkyrkan_moln