Ekovandrare från Uppsala till Paris når Lund

Torsdagen den 10 september 2015 kommer klimatpilgrimer vandrande in mot Lund. De har startat i Norge och i Uppsala i Sverige. Målet är klimattoppmötet i Paris i december.

Just nu är det över 1000 personer i Sverige som tillsammans tagit över 4 300 000 steg för klimatet.

Vandringsledare Emma Thorén har vandrat hela vägen från Uppsala. Hon startade i juli och når Lund den 10 september. Klimatpilgrimerna samlar in vatten längs vägen.

Lördagen den 12 september kl 8.00 är det morgonbön i Lunds domkyrka. Då sänder tidigare ärkebiskop KG Hammar en pilgrim vidare med vattenbudkavlen. I Flensburg ansluter hon till pilgrimer från hela Europa, som tillsammans vandrar till Paris.

– Klimatfrågan och flyktingsituationen hör samman. Ekovandringen till Paris är ett sätt att väcka uppmärksamhet kring det viktiga klimattoppmötet COP21, säger Anna Alebo, pilgrimspräst.

Program 10 september
Här är alla välkomna att vandra med
8.30 Start i Bergakyrkan i Bjärred.
Pilgrimsvandring till Lund, ta med egen lunch.
Ca 15.00 Mottagning i Lunds domkyrka.
Mingel och namninsamling.
16.30 Teater I cry to the sea på Domkyrkoplatsen
Ca 17.30 Panelsamtal om klimattoppmötet i Paris.
Medverkande: Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia,
Henrik Grape, Svenska kyrkans miljösamordnare
Plats: Domkyrkoforum, Finn-salen.
Soppa till självkostnadspris.

Vandringen den 10 september genomförs inom ramen för den ekumeniska kampanjen Act now for climate justice, en global kampanj som pekar på vikten av ett rättvist och ambitiöst avtal på klimattoppmötet i Paris. Vandringen i Lund är ett samarbete mellan Lunds domkyrkoförsamling, Västerkyrkan, Diakonia, Studentprästerna, Diakoniaktivisterna, Pilgrimscentrum i Vadstena och Lunds stift.

Den 11-13 september pågår rikspilgrimsmötet Barmhärtighetens väg i Lund. Under tre dagar möts pilgrimer från Sverige och Norden för att vandra, dela erfarenheter och fördjupa sig i pilgrimstanken. Klimatvandringen är en del av rikspilgrimsmötet.

Information
Anna Alebo, pilgrimspräst, 046 35 87 64, anna.alebo@svenskakyrkan.se