Februari 2015, Trelleborgs församlings Pilgrimsgemenskap

Trelleborgs församlings Pilgrimsgemenskap bildades januari 2015. Den består av människor som vill göra en inre och yttre vandring i kristen tro. Vi arrangerar vandringar eller träffar varje månad. Alla våra vandringar leds av utbildade pilgrimsledare.

Om du är intresserad av att veta mer kontakta Beatrice Vall, 0410-59709 eller skicka ett mail till pilgrimsgemenskapen@gmail.com

Fram till 2017 har vi som mål att försöka vandra till alla 31 kyrkor inom Svenska kyrkan som finns i Trelleborgs kommun. Dessa vandringar kallas SÖDERSLÄTTS PÄRLOR.

Att ge sig ut på pilgrimsvandring är att ge sig ut i det okända, göra sig sårbar, att lämna tryggheten bakom sig. Den stora FRIHETEN ligger i att lämna allt i Guds händer och lita på att vi får ur Guds hand precis det vi behöver för stunden. Varje deltagare har ett eget ansvar för att de har med sig mat, dryck och kläder efter väder. Likaså att följa ytterligare instruktioner som anges vid annonsering som tex att ta med Jojjokort. Fokusera endast på det du vet att du behöver, du ska själv orka bära din packning – finn en ENKELHET som bygger på tillit till dig själv och Gud.

Våra vandringar följer pilgrimens sju nyckelord. Det innebär att vi vandrar LÅNGSAMT. Varje vandring är uppdelad i olika delar. Alla delar av vandringen sker i TYSTNAD vilket innebär att ingen pratar eller använder sin mobil för samtal, sms eller fotografering. Detta är ett önskemål från samtliga i gemenskapen som vi önskar respekteras när du vandrar med oss. Vi söker i våra vandringar en stillhet utan yttre påverkbara störningar för att få möjlighet att känna BEKYMMERSLÖSHET. Vid pauserna pratar de som önskar det, den som vill vara kvar i stillheten sätter sig en bit bort. ANDLIGHET innebär bla att vi i pauser har textläsning och bön samt att vi ibland firar mässa. Varje vandring avslutas med ett gemensamt DELANDE.

Välkommen att vara vår medvandrare!