Till Mästaren

kristus

 

Om du vandrar Råbygatan söderut från Mårtenstorget ner mot Södra Esplanaden passerar du platsen där Johannes döparens kyrka låg på medeltiden, eller Sankt Hans, som man sa här i Danmark. Och strax utanför stadsvallen vid nuvarande Esplanaden låg Johannes döparens källa som pilgrimer vandrade till speciellt vid midsommar.

Johannes och Jesus var släkt och nästan lika gamla. Ökenmannen Johannes budskap till sina medmänniskor var: Nu kommer Messias som vi väntat på så länge. Döp er och vänd om!

En dag kom Jesus själv till floden Jordan för att döpas och det var då Johannes berättade att Jesus var den efterlängtade befriaren.

Johannes döparen är en viktig gestalt att söka upp för att påminnas om vem det är vi ska följa. För andliga ledare är det särskilt viktigt att boka in regelbundna möten med denne ökenman.

Kring Johannes fanns lärjungar som följde honom. När Jesus efter dopet vandrade förbi pekade Johannes på Jesus och sa till sina lärjungar: ”Följ Mästaren, inte mig”.

Vi människor verkar har ett stort behov av att utnämna några av oss till andliga gurus vi gärna följer och citerar. Oftast män. Det de säger kan vara till stor hjälp och glädje för vår andliga växt. Men det finns alltid en risk att jag tjusas av den andlige ledaren så till den milda grad att jag missar att han, eller hon, faktiskt pekar vidare bort från sig själv och till Mästaren.

Varje gång vi vandrar Råbygatan söderut kan vi stanna upp och tacka för alla våra andliga förebilder som pekar bort från sig själv mot Mästaren. Det är också en plats som kan inspirera oss till att lyssna till mer än de andligt upphöjda. Människan jag möter i min vardag kan överraska mig med väl så stora andliga insikter och djup. Om jag bara vågar lyssna på deras erfarenheter lika uppmärksamt och förväntansfullt.