Anna Alebo blir kaplan på Killans bönegård

Under högmässan söndagen den 19 februari 2017 predikar Anna Alebo för sista gången i Lunds domkyrka i egenskap av pilgrimspräst i Lunds domkyrkoförsamling och Lunds stift.

Från 1 mars kommer Anna att arbeta heltid som kaplan på Killans bönegård på Österlen och vara stiftsadjunkt för andlig vägledning. Men Anna försvinner inte från Domkyrkan!  I sin nya roll kommer hon att ha fortsatt kontakt med Domkyrkan i bönelivet och i gudstjänsterna.

Högmässan den 19 februari börjar klockan 11 och i samband med kyrkkaffet i Domkyrkoforum kommer Anna att berätta om Killans bönegård, vad som sker där i form av andlig vägledning och hur Katedralen mitt i staden och den lilla bönegården ute på Österlen faktiskt hör samman.

Här kan du läsa mer om Killan: www.killan.se