Från altare till altare – pilgrimsvandring i Lunds stift

Föredrag av Anna Alebo & Lars Eric Axelsson

Lördagen den 22 april kl 15:00

S:t Thomas katolska kyrka

Stora Tomegatan 15

Samarrangemang med Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift.

I samband med föredraget kommer det finnas böcker till försäljning.

Katolsk Historisk Förening