Som hjorten längtar – Pilgrimskap i Lunds stift – och bortom

Ny bok om pilgrimskap i Lunds stift och bortom… – finns nu att köpa på ARKEN.

Stiftshistoriska sällskapets årsbok 2017 har pilgrimskap som tema, i Lunds stad och stift – och bortom.

Pilgrimer har i alla tider vandrat i sökandet efter det heliga, bärandes på känslan av att vara en gäst och en främling, ständigt på väg. Drivkraften har varit längtan efter ett mål, ett hem bortom alla våra tillfälliga boningar. Detta är tydligt i både Gamla testamentets vallfartspsalmer och den kristna Kyrkans pilgrimstradition. Resans mål är inte nödvändigtvis det Heliga Landet eller de heliga platserna där, även om både det jordiska och himmelska Jerusalem är starka symboler; pilgrimskap kan även ske i det mer lokala sammanhanget: i staden och i stiftet.

I den här volymen får vi en introduktion till den kristna pilgrimstanken och de bibliska förebilderna, en skildring av hur det kan ha gått till när pilgrimer samlades en julidag i det senmedeltida Lund samt en inblick i hur skåningar, danskar och övriga nordbor under seklerna kring reformationen sökte sig till heliga platser långt hemifrån. I de två avslutande bidragen ligger fokus på pilgrimskap i Lunds stift och stad, och på hur detta har materialiserats genom pilgrimsvägar, organiserade pilgrimsvandringar och en anlagd labyrint – i dåtid och nutid.

Redaktörer för volymen är Anna Alebo, Lars Eric Axelsson, Anna Minara Ciardi och Per Arne Joelsson

Medverkande är: Lars Eric Axelsson, Lone Mogensen, Krešimir Kužić, Håkan E. Wilhelmsson och Anna Alebo