Söka helande tro – pilgrimskatekumenatet 2017-18

Samtal om liv och tro om längtan och sökande

För fjärde året inbjuder vi nu till pilgrimskatekumenat i Lunds stift.

Att vara pilgrim och att vara katekumen är två sätt att vandra trons och livets väg.

Båda har sina djupa rötter i kyrkans historia.

I pilgrimskatekumenatet förenas dessa båda rörelser.

I vandringen skapas utrymme för vår längtan och vår bön, för samtal och tystnad.

Vi ges en möjlighet att söka Gud i våra liv utifrån våra erfarenheter och frågor.

Pilgrimskatekumenatet kan leda till dop, dopbekräftelse eller konfirmation.

Vare sig du känner dig osäker och tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i pilgrimskatekumenatet.

Träffarna

Vi tänker oss nio träffar mellan september 2017 – maj 2018.

Följande preliminära datum är satta för hösten: 23 september, 21 oktober, 19 november

Under våren är följande datum tänkta: Trettondedag jul 6 januari, Askonsdagen 14 februari, reträtt 9-11 mars på Heliga Killans bönegård, Annandag påsk 2 april

De två sista träffarna i april-maj är tiderna ännu inte klara för.

Mellan kallelsen i februari och bekräftelsen i april erbjuds varje vecka fördjupande samtal för de pilgrimskatekumener som vill.

Träffarna sker mestadels i Sydvästra Skåne, i Lunds omnejd, men kan vid några tillfällen också vara förlagda till andra delar av Skåne. Vandringarnas längd och takt anpassas efter deltagarna.

Praktiskt

I samband med att vi börjar i september får du ett introduktionsbrev där närmare detaljer lämnas.

Kostnad

Resor och måltider står katekumenen i de flesta fall själv för, liksom mat och boende under reträtthelgen.

Anmälan

Till pilgrim@lundsdomkyrka.se senast den 25 augusti 2017.

Antalet platser är begränsade.

Mer information

Magnus Malmgren, magnus.malmgren@svenskakyrkan.se

Pilgrimsplats Liberiet, Lunds stift, och Killans bönegemenskap

 

Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den.