Nyhetsbrevet oktober

Länk: Nyhetsbrev Oktober

NYTT FRÅN PILGRIMSVÄGEN SKÅNE BLEKINGE

  • Hälsning
  • Pilgrimsvägen – Hitta till kartorna
  • Medvandrarutbildning på gång
  • Pilgrimskatekumenatet är i gång – än finns det möjlighet att anmäla sig
  • TEMA: Pilgrimsvandra för fred och rättvisa
  • Aktuella vandringar och reträtter
  • Aktuellt under hösten utanför stiftet
  • Pilgrimsplats Liberiet

Hej , gamla och nya pilgrimsvänner.

Här kommer nu nyhetsbrevet för oktober i en lite snyggare förpackning än föregående nyhetsbrev för september. Hoppas ni uppskattar det.
Hösten är i antågande. Det är en fin tid för vandringar och det finns många möjligheter att vandra längs pilgrimsvägen, tillsammans eller för sig själv.
Det är ju en dygd för en pilgrim att vara i nuet, men jag kan inte låta bli att också se framåt. 2018 infaller S:t Olofsdagen på en söndag och vi tänker inte missa tillfället att ställa till med en alldeles extra jubelfest i samband med det. Kanske kan vi med samlade krafter göra hela sommaren 2018 till en riktig pilgrimssommar. Vi behöver de lokala initiativen för att det ska vara möjligt – pilgrimsvägen kan ju bara leva genom att vi delar vår dröm och längtan att vandra den!
Pilgrimsvägen – hitta till kartorna
Image
För att kunna pilgrimsvandra krävs det vägar att gå och kartor som visar vägarna. Arbetet för att göra kartorna till pilgrimsleden tillgängliga fortsätter. Den som ansvarar för detta arbete, Ulf Sighede, utvecklar kontinuerligt vår kartlösning. Snart finns den även som en app att ladda ner i mobilen. Vår kartlösning är så mycket mer än en karta. Här finns det möjligheter att få information, inspiration och att själv bidra med bilder och texter – på så vis kan Pilgrimsvägen med tiden bli en alltmer levande mötesplats för människor. Via vår hemsida hittar ni till våra elektroniska kartor.
Pilgrimsvägen är en liten del i ett större nätverk av leder som förbinder människor i Norden, över hela Europa och världen. Mot norr kan man fortsätta till Vadstena och Nidaros, mot söder till Santiago de Compostela, Rom eller Jerusalem. Ett mål är att ha en samordnad lösning för pilgrimsvägarna genom landet så att det ska bli enkelt att vandra mellan Lund, Vadstena och Nidaros. Detta är något vi vill satsa på under framtiden – och arbetet har redan kommit långt.
Medvandrarutbildning – på gång
Nu lanserar vi en ny utbildning som vi kallar medvandrar-utbildning. Tanken med denna är att den ska vända sig till personer som fungerar som ”medvandrare” i vid mening: i katekumenatet, som pilgrimsledare, i olika samtalsgrupper, som gudstjänstvärdar eller i diakonalt arbete. Utbildningen riktar sig alltså till den som vill växa som kristen och medmänniska, inom ramen för sitt uppdrag.
Syftet är att erbjuda tillfälle till reflektion och samtal om vad det innebär att vara en medvandrare till Kristus och våra medmänniskor, och att ge konkreta redskap att jobba vidare med kring hur vi kan samtala med varandra, fungera som grupp, skapa delaktighet och gemenskap, tydlighet och trygghet, omsorg och sammanhang.
Vi utgår från pilgrimsvandringen som ett sätt att upptäcka nya möjligheter och förhållningssätt. Vi räknar med att köra igång under hösten 2018.
Pilgrimskatekumenatet är igång – än finns det möjlighet att anmäla sig
Image
Under hösten startade den fjärde omgången av pilgrimskatekumenatet. Ännu finns det möjlighet att anmäla sig till gruppen och vi vill gärna be om hjälp att sprida information till sådana som du tror kan vara intresserade.
Pilgrimskatekumenatet är en grupp som genom vandring, samtal och delad tystnad och bön söker en fördjupad förankring i den kristna tron. Det är ett tillfälle att döpas och konfirmeras om man inte gjort det, och till att förnya dopets löften. Gruppen möts nio gånger, som regel en helgdag, under nio månader. Kontakta pilgrimspräst Magnus Malmgren för mer information.
TEMA: Pilgrimvandra för rättvisa och fred
Den 5-9 september vandrade vi för fred och rättvisa tillsammans med Lunds stifts vänstift i Tyskland, EKM. Dagarna handlade om flyktingskap och utsatthet, om solidaritet och uthållighet i arbetet för en mänskligt samhälle.
Detta var uppstarten för ett tema som är tänkt att prägla inriktningen här på pilgrimscentrum under några år. Vi plockar upp Kyrkornas Världsråds uppmaning att ansluta oss till ”a pilgrimage for Justice and Peace”. På olika sätt hoppas vi att det ska bli tydligt och inbjuder er att vara med. Passa på att ordna en vandring som uttrycker solidaritet med världens utsatta, för miljön, för de krigsdrabbade, för flyktingar och förföljda. Ordna vandringar för inre och yttre fred, för helande, försoning och läkedom. En pilgrim är ett hoppets tecken – låt det tecknet bli synligt!
Kontakta pilgrimscentrum för mer information eller för att bolla idéer. Och glöm inte lägga upp pilgrimsevenemang i vårt kalendarium.

Aktuella vandringar och reträtter 

29/9-6/10    Reträtt med personlig vägledning i ignatiansk anda på Killan (fullt)
3/10, 17/10 och 31/10 Korta pilgrimsvandringar i Pildammsparken
7/10     Vandra från Görslövs kyrka till Lunds domkyrka
8/10    Vandra för rättvisa och fred – Åhus
12-15/10    Reträttdagar på Killan (fullt)
21/10    Pilgrimskatekumenatet
28/10    Helgmålsvandring från Domkyrkan till St Råby kyrka
29/10    Vandra från Onslunda till S:t Olof
4/11    Vandra för de förföljda kristna i världen
För mer information besök kalendariet på Pilgrimsvägen
Kalendariet uppdateras efter hand med nya händelser efterhand som de kommer in. Glöm inte att skicka information om pilgrimsvandringar till oss så att de kommer med i kalendariet.
Aktuellt under hösten utanför stiftet
6-8/10     Pilgrimsdagar med den heliga Birgitta i Vadstena
Se mer info: Pilgrimscentrum i Vadstena
17-19/11    Nordisk pilgrimsstämma i Maribo
Kontakta oss för mer info.

Pilgrimsplats Liberiet

Vid domkyrkan fortsätter vi att samlas till pilgrimsbön onsdag till fredag klockan nio med efterföljande bibelsamtal. I oktober börjar vi även med en månatligt återkommande helgmålsvandring. Se under ”aktuellt”.
Vi välkomnar och sänder pilgrimer och bistår församlingar som vill arbeta med pilgrim och grupper och personer som vill vandra.
Liberiet är ännu under renovering och det är fortfarande oklart när huset blir tillgängligt som pilgrimsplats. Under tiden finns vi på domkyrkoforum.
Pax et bonum!
Magnus Malmgren
Pilgrimspräst
Image
Image