Nyhetsbrevet November

nyhetsbrev november

I detta nyhetsbrev:

    • Hälsning
    • Liberiet – vi lägger en gemensam grund
    • Helgmålsvandringar i Lund – för rättvisa och fred
    • Vårens stora vandring till Vadstena
    • På väg mot Nidaros
    • Pilgrimsvandra till S:t Olof
    • Pilgrimsdagar i vår och inventering av lederna
    • Medvandrarskap
    • Aktuella vandringar från kalendariet
    • Aktuellt under hösten utanför stiftet
    • Pilgrimsplats Liberiet

 

 

 

 

Hälsning

Hej, alla pilgrimsvänner.

Det är fantastiskt inspirerande att möta alla som på olika sätt brinner för pilgrimsvandring i Lunds stift och vill få pilgrimsvägen att leva. I senaste numret av Kyrkans tidning skriver Mattias Lönnebo på ledarplats om pilgrimsrörelsen i Sverige: ”Jag tror att den ofta spretiga, men ändå spirande och engagerande pilgrimsrörelsen kan vara början på något stort för svensk kristenhet och att detta är något som vi ska lägga betydligt mer tid och resurser på än vad vi gör idag. Varje kyrkoråd, varje församlingsråd, varje anställd borde få erbjudande om att kunna vandra tillsammans och uppleva pilgrimens tillvaro.” Läs gärna hela artikeln, den väcker tankar. http://www.kyrkanstidning.se/ledare/pilgrimsrorelsen-ar-borjan-pa-nagot-stort

Pilgrimsrörelsen når ut till många människor utanför församlingarnas kärntrupper. den kan nå ännu fler, men lika stor utmaning är hur pilgrimsrörelsen ska nå fram till kyrkans folk, så att de ser att det inte bara handlar om ett slags andlig friskvård eller kyrklig mulleverksamhet utan ett i högsta grad levande och relevant uttryck för kyrkan, med en inneboende kraft att förnya och reformera vårt sätt att tänka tro och liv. Det samtalet behöver vi föra. Ett stöd i det samtalet kan vara Hans Erik Lindströms lilla skrift Pilgrimsstaven som finns att trycka ut på nätet och är fri att använda i samtal och vandringar:http://www.stiftsgarden.org/wp-content/uploads/2016/04/Pilgrimsstaven-till-stöd-på-din-livsvandring-den-20-1-16.pdf

Här kommer nu november månads nyhetsbrev. Några olika pusselbitar håller på att falla plats i planeringen inför våren – andra är på gång att hitta sin plats. Vi står inför ett spännande pilgrimsår.

Liberiet – vi lägger en gemensam grund

Som många vet håller Liberiet, Pilgrimsplatsen i Lund, på att renoveras. Det har visat sig bli en omfattande och tidsödande insats. Bland annat har stora delar av golvet fått rivas upp. Ännu vet vi inte när det är färdigt, men färdigt ska det bli. Som ett sätt att visa på husets funktion idag, som centrum för pilgrimsvägen i Lunds stift, vill vi be er om hjälp att samla in stenar från olika platser längs pilgrimsvägen, som kan läggas i grunden av huset – så att något litet av många olika platser finns i marken under våra fötter i Liberiet. Stenarna ska inte vara större än att de kan bäras i handflatan och får gärna vara kopplade på ett eller annat sätt till det sammanhang de är hämtade ifrån.

Vill någon skicka en sten från ett pilgrimsmål någon annanstans i världen än i Skåne Blekinge – till exempel det heliga landet, Nidaros, Vadstena, Rom eller Canterbury – så tar vi gärna emot dem också.

Helgmålsvandringar i Lund – för rättvisa och fred

Under oktober månad började vi med helgmålsvandringar för fred och rättvisa i Lund. Det är tanken att det ska vara ett återkommande inslag i pilgrimscentrums arbete runt domkyrkan. Vi vandrar från altare till altare, från plats till plats. Oftast startar vi utanför domkyrkan med att lyssna till helgmålsringningen för att sedan gå en kort väg i staden och dess omnejd. Tider hittar ni i pilgrimsvägens kalendarium och här i nyhetsbrevet.

Vill du vara med och planera eller leda vandringar? Vill du veta mer? Kontakta pilgrimsplats Liberiet på epostadressen som finns längst ner i brevet.

Vårens stora vandring till Vadstena

Det är nu bestämt att vi kommer att ordna en vandring från Lund till Vadstena under våren. Syftet är att stärka banden mellan Vadstena och Lund. Vandringen kommer att ta mellan 20 och 25 dagar inklusive vilodagar. Exakta datum är ännu inte satta men det blir sannolikt i maj-juni. Vi tänker oss att det ska vara möjligt att vandra delar av vägen om man inte vill eller kan vandra hela. Tycker du det låter givande och vill anmäla ditt intresse? Är du intresserad av att hjälpa till som ledare? Kontakta pilgrimsplats Liberiet.

På väg mot Nidaros

Under sensommaren kommer även gruppen som vandrar till Nidaros att fortsätta från Vadstena och norrut till Kopparberg. Vandringen är ett samarbete mellan Bjärreds församling och Pilgrimsplats Liberiet. Det blir den tredje etappen på vandringen.

Pilgrimsvandra till S:t Olof

Den 25 till 29 juli är det Stora Pilgrimsveckan i S:t Olof. Många grupper brukar vandra, och enskilda sänds från bland annat Killans bönegård och Mariavalls kloster. 2018 är det jubelfest i S:t Olof då Olofsdagen infaller på en söndag och vi hoppas att uppslutningen blir extra stor.

I år kommer en grupp att vandra från Lunds domkyrka till S:t Olof. Är du intresserad av att vandra med, kontakta pilgrimsplats Liberiet.

 

Pilgrimsdagar i vår och inventering av lederna

Arbetet kring pilgrimsvägen bygger på lokala initiativ och eldsjälar. Därför finns det lokala nätverk som ansvarar för olika delar av lederna. Under hösten kommer vi att ordna olika mötesplatser för dessa nätverk. Dels på hemmaplan, men också i ett gemensamt event där vi får mötas tillsammans och tala framtid. Hur bygger vi vidare på pilgrimsvägen? Hur vill vi fira tioårsdagen? Vad är viktigt för oss? Vilka svårigheter har vi mött? Hur kan vi hjälpas åt?

För att få ett underlag att arbeta med kommer vi att under hösten skicka ut en liten enkät om arbetet med pilgrimsvägen till är pilgrimsförsamlingarna. Det är viktigt för oss att få svar på denna enkät och vi hoppas därför på er goda vilja.

Medvandrarskapet

Vi har tidigare skrivit om en utbildning som vi kallar Medvandrarskapet. Tanken med denna är att den ska vända sig till personer som fungerar som ”medvandrare” i vid mening: i katekumenatet, som pilgrimsledare, i olika samtalsgrupper, som gudstjänstvärdar eller i diakonalt arbete. Utbildningen riktar sig alltså till den som vill växa som kristen och medmänniska, inom ramen för sitt uppdrag.

Vi räknar med att köra igång under hösten 2018. Under hösten 2017 och våren 2018 kommer vi att samla en referensgrupp med personer som vill diskutera vad som är viktigt att ha med i en sådan utbildning, vad vi tror att medvandrare längtar efter att få samtala om, osv. Är du intreserad av att vara med i en sådan grupp? Kontakta pilgrimsplats Liberiet.

 

Aktuella vandringar från kalendariet 4/11               Österlen lyser – S Mellby – Vitaby

Vi minns – Helgeandskyrkan – Flackarp

Saliga är ni – Helgmålsvandring i Lund

22/11             En timmes pilgrimsvandring – S Sandby

26/11             Ur djupen ropar jag till dig – botgöringsvandring S:t Lars kyrkogård – Klosterkyrkan

28/11             Kort vandring i Pildammsparken

8/12               Adventsretreat – Killan

För mer information besök kalendariet på www.pilgrimsvägen.se Kalendariet uppdateras efter hand med nya händelser efterhand som de kommer in. Glöm inte att skicka information om pilgrimsvandringar till oss så att de kommer med i kalendariet.

 

Aktuellt under hösten utanför stiftet

31/1-2/2         Pilgrimsteologiskt seminarium, Vadstena

Se mer info: www.pilgrimscentrum.se

17-19/11        Nordisk pilgrimsstämma i Maribo

Kontakta oss för mer info.

 

Pilgrimsplats Liberiet

Vid domkyrkan fortsätter vi att samlas till pilgrimsbön onsdag till fredag klockan nio med efterföljande bibelsamtal.

Vi välkomnar och sänder pilgrimer och bistår församlingar som vill arbeta med pilgrim och grupper och personer som vill vandra.

Vi finns på domkyrkoforum.

Välkommen!

 

Pax et bonum!

Magnus Malmgren

Pilgrimspräst

 

pilgrim@lundsdomkyrka.se www.pilgrimsvagen.se www.lundsdomkyrka.se

www.facebook.com/pilgrimsvagen www.facebook.com/lundsdomkyrka